گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

تعداد صفحات :۶۸ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
منطقه زاگرس كمی كمتر از   پهنه میهن را در بردارد، در حالیكه بجز نفت كه یك كانسار مواد آلی است، تقریباً هیچ گونه اطلاعات معدنی و علمی و اقتصادی از این ناحیه عظیم در دست نیست امید است با پیگیری مطالعات كه آغازش با این گونه پروژه هاست، بتوان با ایجاد كمترین هزینه توان معدنی آنرا مورد پژوهش و ارزیابی قرار داد

در این طرح جمعاً تعداد ۴۰ آنالیز بر روی نمونه ها صورت گرفته است و تعداد ۱۰۰ شبانه روز برای طرح مذكور كار صحرایی صورت گرفته است و نتیجه آن مشخص شدن تعدادی اندیس معدنی می باشد.

در بازدیدهای اولیه این ناحیه سنگ شیلی سیاه رنگ كربناته حاوی ذرات پراكنده سولفید به همراه كانی سبز رنگ و اكسیدهای آهن جلب توجه نموده است.

بر اساس نقشه های تهیه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاری های باریت و نیز بیتومین و كمی فسفات و سیلستین به همراه ناهنجاری های سولفورهای آهن (پیریت و ماركاسیت) حاوی مقادیری ارسنیك، روشن گردید. در حالیكه آثار كانیهای مس در سطح زمین یافت نشد. در هر حال نتایج آزمایشات عنصری می تواند امكان حضور عناصر دیگر را بازگو نماید.

چكیده

در رابطه با طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی كانسارهای استان ایلام ، مواردزیر استفاده و نقشه های مورد نظرتهیه گردیده است. این مدارك عبارتند از :

۱-     فتوژئولوژی عكسهای هوایی مناطق موجود در برگه های (sheet) های حمیل، چغا كبود، جویزر، زرنه و رووان.

۲-     تهیه نقشه های پایه و اصلاح این نقشه ها با توجه به عملیات صحرایی

۳-     تهیه ۵ نقشه زمین شناسی و معدنی با مقیاس ۵۰۰۰۰ :۱ كه واجد نقاط معدنی مشخص شده در طرح می باشد.

۴-     نمونه برداری از مناطق یاد شده و آنالیز نمونه های مذكور.

۵-     تهیه گزارش مربوط به طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی.

در این طرح جمعاً تعداد ۴۰ آنالیز بر روی نمونه ها صورت گرفته است و تعداد ۱۰۰ شبانه روز برای طرح مذكور كار صحرایی صورت گرفته است و نتیجه آن مشخص شدن تعدادی اندیس معدنی می باشد.

در بازدیدهای اولیه این ناحیه سنگ شیلی سیاه رنگ كربناته حاوی ذرات پراكنده سولفید به همراه كانی سبز رنگ و اكسیدهای آهن جلب توجه نموده است.

بر اساس نقشه های تهیه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاری های باریت و نیز بیتومین و كمی فسفات و سیلستین به همراه ناهنجاری های سولفورهای آهن (پیریت و ماركاسیت) حاوی مقادیری ارسنیك، روشن گردید. در حالیكه آثار كانیهای مس در سطح زمین یافت نشد. در هر حال نتایج آزمایشات عنصری می تواند امكان حضور عناصر دیگر را بازگو نماید.

 (فهرست مطالب)

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه

 فصل اول تاریخچه مطالب قبلی

۱-۱- مقدمه                                                                                                                                                   6

۱-۲- مشخصات جغرافیایی استان                                                                                                                         6

۱-۳- راههای ارتباطی                                                                                                                                        12

 فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه

۲-۱- مقدمه                                                                                                                                                   14

۲-۲- زمین شناسی ناحیه ای                                                                                                                              16

۲-۳- چینه شناسی استان                                                                                                                                  19

 فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی                                                                                    

۳-۱- سنگ آهک                                                                                                                                           31

۳-۲- گوگرد                                                                                                                                                   36

۳-۳- سنگ های تزئینی                                                                                                                                             43

۳-۴- دولو میت                                                                                                                                              53

۳-۵- گچ                                                                                                                                                                 62

۳-۶- بیتومین و قیر طبیعی                                                                                                                               68

 فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م

۴-۱- مقدمه                                                                                                                                                   72

۴-۲- مشخصات سطحی زمین                                                                                                                                       72

۴-۳- طرح اکتشاف ونمونه برداری                                                                                                                         73

۴-۴- تشریح نتایج                                                                                                                                           75

 نتایج و پیشنهادات                                                                                                                                            80

منابع و مراجع                                                                                                                                                  82

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج