گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

پروژه  تاثیرات تولیدات پراکنده  در پایداری سیستم های قدرت  جهت رشته برق و برق قدرت تهیه شده است . در سیستم‌های بهم پیوسته برق, با توجه به صرفه‌جویی‌های مقیاس (Economies of Scale),تولید انرژی الکتریکی بصورت مرکزی و توسط نیروگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد در این پژوهش این مبحث به خوبی تشریح گردیده است و مزایا و معایب آن بیان شده است و جایگاه انرژی های محتلف در جهان بیان گردیده است.

فرمت ورد ۶۲ صفحه

۱-۱- مقدمه

در سیستم‌های بهم پیوسته برق، با توجه به صرفه‌جویی‌های مقیاس (Economies of Scale)،تولید انرژی الكتریكی بصورت مركزی و توسط نیروگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد. در سال‌های اولیه پیدایش سیستم‌های بهم پیوسته، معمولاً سیستم با رشد سالانه حدود ۶ الی ۷ درصدی در مصرف انرژی الكتریكی مواجه بود. در دهه ۱۹۷۰ مباحثی از قبیل بحران نفتی و مسائل زیست‌محیطی مشكلات جدیدی را برای صنعت برق مطرح نمودند، به‌گونه‌ای كه در دهه ۱۹۸۰ این فاكتورها و تغییرات اقتصادی، منجر به كاهش رشد بار به حدود ۶/۱ الی ۳ درصد در سال شدند. در همین زمان هزینه انتقال و توزیع انرژی الكتریكی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافت. لذا تولید مركزی توسط نیروگاه‌های بزرگ، اغلب به دلیل كاهش رشد بار، افزایش هزینه انتقال و توزیع، حاد شدن مسائل زیست محیطی و تغییرات تكنولوژیكی و قانون‌گذاری‌های مختلف غیر عملی شدند.

در دهه‌های اخیر، تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی‌سازی این صنعت، مطرح و در برخی كشورها اعمال گشته است. طی این مدت، به خاطر بالا بردن بازده بهره‌برداری و تشویق سرمایه‌گذاران، صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی از لحاظ مدیریت و مالكیت گردیده است، به طوریكه برای ایجاد فضای رقابتی مناسب، بخش‌های مختلف آن از جمله تولید، انتقال و توزیع از هم مستقل گردیده‌اند. در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازیگران بازار به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چندین میلیارد دلاری تولید و انتقال توان آسان نیست.

این تغییر و تحولات از یك طرف و همان‌طور كه قبلاً نیز اشاره شد، عواملی همچون آلودگی محیط‌زیست، مشكلات احداث خطوط انتقال جدید و پیشرفت فناوری در زمینه اقتصادی نمودن ساخت واحدهای تولیدی در مقیاس كوچك در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ از طرف دیگر، باعث افزایش استفاده از واحدهای تولیدی كوچك تحت عنوان “تولیدات پراكنده” (DG) كه به طور عمده به شبكه‌های توزیع متصل شده و نیازی به خطوط انتقال ندارند، گردیده است ]۴-۱[.

اكثر تكنولوژی‌های تولید پراكنده در جنبه های متعدد مانند عملكرد، اندازه و قابلیت گسترش، انعطاف پذیر هستند. ضمن اینكه استفاده از تولید پراكنده باعث یك عكس‌العمل قابل انعطاف به مقداردهی قیمت برق می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل ۱-    معرفیس یستم‌های تولید پراكنده(DG) 5

۱-۱-    مقدمه  5

۱-۲-    تعریف تولید پراكنده ۸

۱-۳-    اهداف استفاده ازتولیدات پراكنده ۱۱

۱-۴-     علل رویكردبه منابع تولید پراكنده ۱۳

۱-۵-     علل رویكردبه منابع تولیدپراكنده درایران.. ۱۴

۱-۶-    مزایای ا ستفاده ا زتولید پراكنده ۱۵

۱-۶-۱-       مزایای اقتصادیDGازدید مشتركین.. ۱۶

۱-۶-۲-     مزایای اقتصادیDGازدید شركت توزیع الكتریكی.. ۱۷

۱-۷-    معایب استفاده ازتولیدات پراكنده ۱۹

۱-۸-    موانع ومشكلات توسعه منابع تولید پراكنده دردنیا ۱۹

۱-۸-۱-     راهكارایی جهت كاهش موانع.. ۲۰

۱-۹-    اثراتزیستمحیطیاستفادهازمنابعتولیدپراكنده ۲۱

فصل ۲    مروری برانواع سیستم‌های تولید پراكنده(DG) 28

۲-۱-    معرفی انواع تولید پراکنده ۲۸

۲-۱-۱-     ماشین حرارتی داخلی (ICE) 29

۲-۱-۲-     توربین احتراقی (CT) یاگازی.. ۳۰

۲-۱-۳-     میكروتوربین   30

۲-۱-۴-     پیل سوختی   32

۲-۱-۵-     توربین بادی   38

۲-۱-۶-     فتو ولتائیک    43

۲-۱-۷-     انرژی گرمایی خورشیدی.. ۴۷

۲-۱-۸-     زمین گرمایی   47

۲-۱-۹-     چرخلنگر  52

۲-۱-۱۰-    واحدهای آبی کوچک… ۵۳

۲-۱-۱۱-     بیوماس    53

۲-۲-    جایگاه انرژی‌های مختلف درجهان.. ۵۵

۲-۳-    پتانسیل منابع تولید پراكنده درایران.. ۶۱

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج