گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 190 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

خرید و دانلود پروژه تحقیقی آمار و نمونه گیری
این پروژه شامل عناوین و سر فصل های زیر میباشد:
بخش ۱ ماهیت علم کار

۱۰۵۳ نمونه افراد ساکن در خوابگاه‌ها

گسترش مفهوم و مهارت

۱۰۵ : طرح ازمایش‌ها

اصطلاحات طراحی آزمایش

: ذخیره کالاهای مصرفی ، ذخیره نگرانی مهم برای خیلی از کارخانه‌هاست. یک مطالعه انجام شده است در مورد اثرات زمان و درجه حرارت ذخیره روی فساد یک کالای خاص. سه دمای مختلف ذخیره‌سازی و ۵ زمان مختلف استفاده  شده است. یک کالا در یک مطالعه پژوهشگران  اثر نوع نمایش و قیمت روی واحدهای فروش برای یک کالای خاص را مقایسه کردند.  الگوهای نمایش و طراحی قیمت به کار برده شده در زیر آمده است.

§  الگوی نمایش: فضای نمایش معمولی درون راهرو فضای نمایش معمولی در انتهای راهرو، و فضای نمایش گسترده.

§        طراحی قیمت: قیمت معمولی قیمت کاهش یافته و ارزش.

۱۰۵۰   محصول جو و کود: در مطالعه کلاسیک  توضیح داده شده به وسیله F Yates در رابطه با طرح و تجزیه و تحلیل آزمایشهای عاملی، اثرات روی محصول جو مقایسه شده است برای ۳ متغیر مختلف جو و ۴ کود با غلظت‌های مختلف.

۱۰۵۰(۴/۰ و ۲/۰ و ۶/۰ به طور مختصر در هر ۴۳۵۶۰ پای مربع)

۱۰۵۱:طول  عمر باطریهای چراغ قوه به آزمایش ۱۰۴۷ مراجعه کنید. فرض کنید که ما مقایسه کنیم طول عمر ۴ نوع باتری چراغ قوه را به وسیله استفاده  از ۲۰ چراغ قوه ۵ نوع مختلف در هر ۴ چراغ قوه به هر ۴  چراغ قوه انواع مختلف باتری داده شده است

و…………..

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج