گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

اهداف :

 

شرکت مشهد سرما با تولید یخچال های صنعتی و کلیه صنایع برودتی اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت ها قرار داده است :

۱ ارتقا کیفیت محصولات و اخذ گواهی های کیفی محصول از مراکز معتبر ٬

۲ افزایش سهم بازار با ایجاد توان رقابت پذیری در قیمت ٬ کیفیت و ارتقا زنجیره تامین ٬

۳ رعایت قوانین و الزامات با ایجاد محیطی ایمن ٬ پاک و سالم ٬

۴ ارتقا تکنولوژی با هدف دستیابی به محصولات ٬ بازارهای جدید و توسعه صادرات .

از افتخارات شرکت مشهد سرما شامل :

دارنده پروانه وزارت صنایع از تاریخ ١٥/١/١٣٦٣ ٬

گواهینامه  9001  ISO  از مودی اینتر نشنال انگلستان ٬

انتخاب صادر کننده نمونه سال ١٣٨٥ .

فهرست :

تاریخچه شرکت مشهد سرما ………………………………………………………………………………………. ۱

 –  نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ………………………………………………………………………. ۱

 –  آدرس کارخانه و فروشگاه ها ………………………………………………………………………………. ۱

 –  اهداف به همراه افتخارات شرکت   ………………………………………………………………………… 2

 –  از جمله تولیدات شرکت  …………………………………………………………………………………….. 2

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ……………………………………………………………………… ۳

–  قسمت پروفیل…………………………………………………………………………………………………….. ۳

– قسمت تو کاری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

– قسمت نصب موتور……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مواد و روشهای ساخت …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ……………………………………………………………………………….. ۲۴

–  خواهان طرح جدید ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

–  گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی  ……………………………………………………………… 25

–  کلاس اجتماعی افراد مرتبط …………………………………………………………………………………… ۲۵

–  تاثیرات محیط بر محصول ……………………………………………………………………………………… ۲۶

–  تاثیرات محصول بر محیط……………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  پروسه طراحی و تولید…………………………………………………………………………………………… ۲۹

–  پروسه استفاده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

–  پروسه بعد از استفاده…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ساختمان یخچال ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی……………………………………………………………………………………. ۳۱

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و ماخذ     32 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج