گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

پروژه  عمران – شركت چكاد افزار گلستان  45 صفحه ای 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

انواع ساختمان                                                                                                               1

۱- ساختمان با مصالح بنايي يا ماسونري يا ساختمان با ديوار باربر                             1

۲- ساختمان هاي اسكلت بتن مسلح                                                                       1

مراحل اجرايي ساختمان                                                                                                  2

سفت كاري                                                                                                                   3

نازك كاري                                                                                                                  3

پياده كردن نقشه و عمليات خاكي                                                                                    3

گودبرداري محل زيرزمين                                                                                              6

پي كني                                                                                                                         7

پي سازي                                                                                                                       7

پي هاي غير مسلح                                                                                                          7

پي هاي مسلح                                                                                                                8

انواع فنداسيون هاي گسترده بتون مسلح‌                                                                           9

آرماتور گذاري                                                                                                             10

آرماتورهاي طول يا راسته                                                                                               12

 خاموت                                                                                                                        12

 ادكا                                                                                                                             13

بتن ريزي                                                                                                                      13

ديوارها                                                                                                                          14

– ديوارهاي حايل                                                                                                15

– ديوارهاي باربر                                                                                                 15

– ديوارهاي  زيرزمين                                                                                          15

– ديوارهاي غيرباربر                                                                                            16

– ديوارهاي برشي                                                                                               16

ستون                                                                                                                            17

نكاتي در مورد ستونهاي لاغر                                                                                        18

پله هاي بتن مسلح                                                                                                         19

انواع پله هاي بتن مسلح                                                                                                 19

آجر                                                                                                                              20

قير                                                                                                                                20

گوني                                                                                                                            21

عايق كاري با قير و گوني                                                                                               23

ساختمان هاي اسكلت فلزي                                                                                            28

مزاياي ساختمانهاي اسكلت فلزي                                                                                    28

شيب بندي                                                                                                                    30

اجراي پله                                                                                                                      30

سقف تيرچه و بلوك                                                                                                      31

اندود ها                                                                                                                        32

گچ                                                                                                                               37

 

كاشي كاري                                                                                                                  37

تاسيسات مكانيكي                                                                                                         38

سنگ                                                                                                                            39

شيشه                                                                                                                             41

در و پنجره                                                                                                                    43

انواع در و پنجره در ساختمان هاي مسكوني                                                                     44

درها                                                                                                                              44

نماها                                                                                                                             44

درهاي خارجي                                                                                                              44

انواع سنگ چيني                                                                                                           45

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج