گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

خرید و دانلود پروژه عمران – شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح – ساختمان بتنی ۳۲ صفحه

مهندسی عمران 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

آشنایی با مکان کارآ موزی………………………………………………………………………………… ۶

عملیات کلی ساختمان بتنی …………………………………………………………………………………..۶

مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجرایی ……………………………………. ۷

آزمایشات مکانیک خاک برای تعیین تیپ خاک و تایید کفایت خاک……….. ۸

پی کنی و گود برداری……………………………………………………………………………………………۹ 

شمع کوبی (pier )…………………………………………………………………………………………………11

انواع پی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

آرماتوربندی پی …………………………………………………………………………………………………..۱۵

قالب بندی پی ………………………………………………………………………………………………………..۱۷

بتن ریزی پی ………………………………………………………………………………………………………….۱۷

آرماتوربندی ستون ها ……………………………………………………………………………………… ۱۸

قالب بندی ستون ها …………………………………………………………………………………………… ۱۹

بتن ریزی ستون ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

آرماتور بندی تیرها …………………………………………………………………………………………… ۲۰

قالب بندی ستون ها ………………………………………………………………………………………….. ۲۱

بتن ریزی تیرها …………………………………………………………………………………………………… ۲۲

اجرای دیوار برشی ……………………………………………………………………………………………… ۲۲

آرماتور بندی دیوارهای برشی ………………………………………………………………………. ۲۳

قالب بندی دیوارهای برشی …………………………………………………………………………….. ۲۴

اجرای راه پله ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

انواع سقف ……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

نازک کاری و نما کاری…………………………………………………………………………………………۳۲

نماکاری ……………………………………………………………………………………………………………………۳۲

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج