گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

مقـدمـه

محل کارآموزي در شهر گرگان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم عمليات خاك برداري از يك زمين تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقـدمـه ۱

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني. ۱

آشنايي کلي با مکان کار آموزي: ۲

پاك سازي : ۳

خاکبرداری: ۱۰

پـيـاده كـردن نـقـشـه: ۶

قـالـب بـنـدي فنداسيون: ۸

بـتـون مگــر: ۱۰

آرماتوربندي: ۱۱

نحوه ي آرماتوربندي: ۱۲

خم کردن آرماتور : ۱۳

علت استفاده فولاد و ميل گرد در ساختمانها و پي: ۱۶

بتن ريزي فنداسيون : ۱۹

طرح اختلاط بتن : ۲۳

سقف : ۳۳


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج