گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

ماشين حساب مھندسی با AVR :
 
 توضيحات زم :
 
اﯾن پروژه دارای ٢ کی پد می باشد که اولی مربوط به ۴ عمل اصلی و دﯾگری دارای توابع
مھندسی و مثلثاتی است و به ھمراه ﯾک LCD که محاسبات را به زﯾباﯾی نماﯾش می دھد .اﯾن
ماشين حساب ﯾکی از کامل ترﯾن پروژه ھای AVR می باشد و به زبان C نوشته شده است. به
ھمراه اﯾن پروژه ما فاﯾل سورس زبان سی و فاﯾل کد وﯾژن به ھمراه فاﯾل پروتئوس آن را برای
شما قرار داده اﯾم . ميکروکنترلر به کار رفته ATmega16 می باشد که در بازار فراوان وجود دارد .
ماشين حساب مھندسی معرفی شده می تواند توابع زﯾر را انجام دھد:
 
 Sin ,Cos , Tan ,Cot , Arc Sin , Arc Cos, Log , Sqrt, Exp
 
 
 تمامی فايل ھای مورد نياز اين پروژه در پوشه موجود است . . .

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج