گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

رشته مهندسي برق مخابرات

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم

بخش اول: كليات سيستم KTDSS…………………………………………………………………..

۱-۱) كاربردهاي سيستم ………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲) تكنولوژي ساخت……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳) ظرفيت سيستم……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴) پيكره بندي سيستم…………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵) امكانات سيستم……………………………………………………………………………………. ۱۲

بخش دوم: ساختار سخت افزار………………………………………………………………………….

۲-         ساختار سخت افزار………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱) واحد كنترل اصلي (Control Unit)………………………………………………………………. 24

فصل سوم

بخش سوم: كارايي سيستم KTDSS………………………………………………………………………

۳-         كارايي سيستم………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۱) قابليت تحمل خرابي (Fault Tolerant)……………………………………………………….. 36

۳-۲) قابليت گسترش سيستم…………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۳) ترافيك سيستم……………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۴)  امنيت شارژينگ…………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۵)  سرويسهاي مربوط به مشتركين سيستم………………………………………………… ۴۳

بخش چهارم: مشخصات الكتريكي و مخابراتي سيستم KTDSS…………………………..

۴- مشخصات الكتريكي و مخابراتي سيستم KTDSS………………………………………… 46

۴-۱) مشخصات سيستمي…………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲) مشخصات الكتريكي……………………………………………………………………………… ۴۷

          

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج