گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

خرید و دانلود پروژه کار آفرینی مواد پروتئینی و دامی
در این پروژه به بررسی و توضیحات تکمیلی پیرامون مبحث کار آفرینی در حوزه مواد پروتئینی و خودکفایی در تولید آن پرداخته شده و ابعاد آنرا مورد بررسی قرار می دهد.
برخی از عناوین:

اهداف فعالیت

۱- کسب درآمد    2- ایجاد اشتغال ۳- پیشبرد هدف خودکفایی ملی از نظر فرآورده‌های پروتئینی.

ضرورت ایجاد طرح

معرفی نوع طراحی

شکل کسب و کار 

الف) هزینه‌های جاری:

۱- کارگران فصلی: یونجه هر هکتار ۵ نفر

ذرت هر هکتار ۳ نفر دستمزد روزانه کارگر  40000 ریال .

جوهر هکتار ۱ نفر

۲- یونجه ۳۵ کیلو برای هر هکتار را از قرار کیلویی ۱۵۰۰ ریال

ذرت ۳۵ کیلو برای هر هکتار از قرار کیلویی ۱۰۰۰ ریال

جو ۱۵ کیلو برای هر هکتار از قرار کیلویی ۵۰ ریال

۳- کود شیمیایی هر هکتار یونجه ۲۶۰ کیلوگرم فسفات و ۳۰۰ کیلوگرم اوره .

هر هکتار ذرت ۱۳۰ کیلوگرم فسفات و ۳۰۰ کیلوگرم اوره

هر هکتار جو ۱۳۰  کیلوگرم فسفات و ۹۰ کیلوگرم اوره .

اوره  هر کیلو ۱۲۰ریال

فسفات هر کیلو ۱۵۰ ریال .

۴- سم: یونجه هکتاری ۶۰۰۰ ریال .

ذرت هکتاری ۶۰۰۰ ریال

جو هکتاری ۲۰۰۰ ریال.

۵- دارو بهداشت: گاو شیری هر راس ۳۰۰۰ ریال

و ……

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج