گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

تعداد صفحات :۱۱۶ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است .یافته های زبان آموزی همچنین به بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد استفاده بوده است به علاوه یافته های یاد شده درزمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است.

فصل اول

زبان آموزی ورشد گفتار

۱-۱  زبان آموزی

۱-۲  نظریه های زبان آموزی

الف: نظریه شناخت گرایی

ب: نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی

ج) نظریه ذاتی، ذهنی بودن زبان:

د)  دیگوتسكی و ارتباط اجتماعی

۱-۳٫ مهارت های گفتاری

مراحل رشد گفتاری كودك

۱-۱-۳٫ مرحله اول: پیش زبانی

۱-۲-۳٫ مرحله دو، گفتار تك واژه ای: (Holophrastic speech)

۲-۳-۳٫ مرحله سوم، گفتار دو واژه ای یا تلگرافی

۱-۴-۳٫ مرحله چهارم، گفتار پیشرفتی

۱-۵-۳٫ مرحله پنجم: گفتاری تلفظ صحیح صداها (صداها در گفتار)

۱-۴٫ گفتار ثابت

۱-۵٫ مهارت شنیداری

منابع و مآخذ

فصل دوم

۱- هدف پژوهش

۲- تاریخچه تلویزیون

۳) تلویزیون و کودک

۴– تلویزیون و اجتماع

۵- تلویزیون و برنامه  های آن

۵- الف) برنامه کودک و نوجوان

۵- ب) مجموعه های تلویزیونی

۵– ج) تبلیغات بازرگانی

۶- متغیرهای محتوای تلویزیون

۷- شیوه های نظری

۸-الف) مشاهده

۹- روش تحقیق

فصل سوم

مقدمه

۱) واژگان

۲- ساختهای دستوری

۲- ب) گروه صفتی

۲- ج) گروه قیدی

۲- د) گروه حرف اضافه ای

۲- هـ) گروه فعلی

۲- و) ساختار جملات

۳- گسترش زبان معیار

۳- الف) لهجه

۳- ب) گونه های زبان گسترش یافته و محدود

۴- گسترش اصطلاحات و تكه كلام ها

۵) خطاهای گفتار

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مکالمات

زبان آموزی ورشد گفتار در۸۰ سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ویژه درنیمه دوم قرن بیستم بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است. زبان آموزی كودك به همراه توصیف وبررسی ساخت زبان وچگونگی كاركرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشد. یافته های مربوط به زبان آموزی، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان كودك وارائه ویژگی های همگانی زبان از نتایج مهم این بررسی ها بوده است.

یافته های زبان آموزی همچنین به بررسی چگونگی گسترش مهارت های زبانی نیز وزبان پریشی مورد استفاده بوده است به علاوه یافته های یاد شده درزمینه بررسی آموزش زبان دوم وهمچنین زبان خارجی وارائه فرضیه ها وروش های آموزش زبان دوم تأثیر به سزایی داشته است. زبان آموزی هم از لحاظ نظریه های یادگیری وهم از لحاظ بررسی مراحل رشد زبانی قابل توجه است.                 زبان آموزی درزمانی پس از یك سالگی شروع می شود وتا ۵ سالگی تقریباً به حالت ثابت نزدیك می شود. دوره زبان آموزی درحدود ۵/۳ به طول می انجامد.(مشكوه الدینی، ۱۳۷۶،ص ۲۷۲)

        بررسی زبان آموزی به چگونگی رشد مهارت های گفتاری وشنیداری را مشخص می سازد . كودك تا پیش از سواد آموزی قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراری ارتباط زبانی استفاده نماید. بعلاوه هر سخنگوی زبان علاوه برقواعد دستوری ، قواعد كاربردی زبان را نیز به تدریج      می آموزد؛ یعنی از طریق تعامل با محیط واطرافیان اصول كاربرد شناختی زبان را نیز فرا              می گیرد.زبان آموزی تنها به توانایی های آوایی ، واژگانی ، دستوری وسبكی محدود نمی شود؛

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج