گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 193 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

عنوان تحقیق و مقاله عمران بررسی موردی رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای دارای اتصال خورجینی تحت اثر زلزله و نیاز شکل پذیری آنها می باشد

در این مقاله رفتار دینامیکی غیر خطی برخی قابهای دارای اتصال خورجینی تحت اثر زلزله مورد بحث قرار گرفته است مقادیر نیاز شکل پذیری به دست آمده در مطالعه حاضر می تواند در تحقیقات بعدی مقایسه با ظرفیتهای شکل پذیری این نوع سازه ها مورد استفاده قرار گرفته و در مورد ایمنی این نوع سازه ها اظهار نظر شود.

در این تحیقق به بررسی موردی رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای دارای اتصال خورجینی تحت اثر زلزله و نیاز شکل پذیری آنها پرداخته می شود

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج