گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

دانلود پروژه پایان نامه ورد بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سظح دانشگاه هوایی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سوالات تحقیق

فصل دوم : 

بخش اول :

ادبيات تحقيق

تاريخچه مختصري از برنامه درس

رويكردهاي برنامه درسي

الگوهاي طراحي برنامه درسي

ويژگيهاي اصولي طرح يا الگوي برنامه درسي

نظريه برنامه درسي

ديدگاههاي نظري در خصوص نظام / فرآيند برنامه ريزي درسي

سطوح تصميم گيري در قلمرو برنامه درسي 

بخش دوم : 

آموزش زبان خارجی 

مهارتهاي آموزش زبان

فرآيند ياددهي ـ يادگيري زبان خارجي

منابع و ابزار هاي يادگيري

پژوهشهاي عملي صورت گرفته 

فصل سوم :

روش تحقيق

جامعه  نمونه آماري

توصيف ابزار گردآوري اطلاعات

روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 

فصل چهارم : 

تجزيه و تحليل اطلاعات

۱ ـ تعاريف

۲ ـ روش نمره گراي پرسشنامه ها

۳ ـ جداول

۴ ـ بررسي تجزيه و تحليل اطلاعات 

فصل پنجم :

خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات 

محدوديت هاي تحقيق

فهرست منابع و مآخذ 

امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره…

مقدمه

استفاده فراگير از زبان انگليسي در سطح جهان باعث شده است كه جهانيان آنرا يك زبان بين المللي بنامند . در چهار دهة آخر قرن بيستم ، پيشرفتهاي سريع در تمام زمينه هاي عملي از يك سو و نيازهاي روز افزون جوامع بشري به سبب همين پيشرفتها از سوي ديگر ، ايجاد ارتباط با ساير ملل را بيش از پيش ضروري نموده است . به دنبال اين دگرگونيها از دير باز مردم جهان در تمام زمينه هاي صنعتي ، پزشكي ، اقتصادي ، تجاري ، تحصيلات دانشگاهي ، سفرهاي زميني ( دريايي هوايي ) ورزشي ، صنعت گردشگري و صدها موارد مشابه ديگر به يك زبان ارتباطي و اهداف رسيده اند .
اگر چه پيشنهادهايي براي فراگير كردن يك زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقيت هايي هم بدست آورده ولي از آنجا كه زبان انگليسي از بعد از جنگ جهاني دوم بتدريج در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران به سرعت گسترش يافت و حدود حمايت كشورهاي قدرتمند جهان ، بويژه ايالت متحده امريكا قرار گرفت هيچ زبان پيشنهادي مشخصي نتوانست بعنوان يك زبان واحد بين المللي به كار گرفته شود . 

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج