گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود تحقیق آزمايش دانه بندي سنگدانه ها Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates که شامل ۶۳ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل Word 

فهرست محتوا

آزمايش دانه بندي سنگدانه ها

(Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates)

[ASTM-C136]

 مقدمه:

يكي از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غيرمستقيم)، رعايت ضوابط دانه بندي شن و ماسه است كه در طرح مخلوط بتن اهميت زيادي دارد. از نظر تئوري، دانه بندي خوب به قسمي است كه دانه هاي ريزتر فضاي خالي بين دانه هاي درشت تر را پر كنند و باعث تراكم هرچه بيشتر شن و ماسه در بتن شوند. تراكم بيشتر بتن باعث افزايش وزن مخصوص و همچنين مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه مي شود. با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندي بهتر احتياج به سيمان كمتري دارد و چون سيمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندي بهتر اقتصادي تر است…….

 

آزمايش ارزش ماسه اي

(Sand Equivalent Value)

[ASTM – D2418]

 مقدمه:

سه گروه كلي از مواد زيان آور وجود دارند كه ممكن است در سنگدانه ها يافت شوند: ناخالصي ها، دانه هاي ضعيف يا ناسالم، و قشرهاي پوششي (ريزدانه هاي ناخواسته) ناخالصي ها در فرآيند هيدراتاسيون سيمان دخالت مي كنند و مي توانند در واكنش ها اختلال بوجود آورند؛ دانه هاي ضعيف و ناسالم و پوسيده دليل نداشتن مقاومت كافي خواص مكانيكي بتن را تحت تاثير قرار مي دهند؛ قشرهاي پوششي (ريزدانه هاي ناخواسته) از توسعه پيوستگي كامل بين سنگ دانه و خمير سيمان جلوگيري بعمل مي آورند. اين آزمايش به منظور تعيين مقدار نسبي مواد ريزدانه مانند رس، سيلت، لاي و يا گرد و غبار كه ممكن است بصورت قشري از لايه هاي سطحي بر روي ماسه وجود داشته باشند بكار مي رود. اندازه اين ذرات ريز دانه، كوچكتر از 0.075 mm (زير الك No.200) مي باشد……

 

آزمايش مقاومت فشاري سنگدانه ها

(Compressive Strength of Aggregates)

[BS812-P110]

 مقدمه:

سنگدانه ها در بتن حدود ۶۵% تا ۷۵% حجم آنرا تشكيل مي دهند، لذا طبيعتاً خصوصيات سنگدانه ها در خصوصيات بتن ساخته شده با آنها، تاثير گذار است. از بين خصوصيات مختلف سنگدانه ها، در اين آزمايش توجه خود را به مقاومت فشاري آنها معطوف مي كنيم.

مسلم است كه مقاومت فشاري بتن، نمي تواند به ميزان قابل توجهي از مقاومت قسمت عمده سنگدانه هايي كه در آن قرار دارند، بيشتر باشد. حتي مشخص شده است كه مقاومت لازم براي سنگدانه ها، به ميزان قابل توجهي بيشتر از حدود مقاومت هاي معمولي بتن مي باشد: زيرا تنش هاي واقعي اعمال شده در فصل مشترك هر يك از ذرات در داخل بتن، ممكن است خيلي بيشتر از تنش فشاري اسمي اعمال شده به بتن باشد……

 

طرح اختلاط بتن

(Concrete Mix Design)

[ACI 211.1]

مقدمه:

مسئله طرح اختلاط بتن، اساساً عبارتست از انتخاب مقادير مناسب سيمان، سنگدانه هاي ريز (ماسه)، سنگدانه هاي درشت (شن)، و آب، براي ساخت بتني با خواص معين كه اقتصادي نيز باشد (اين مقادير معمولاً بر حسب وزن اجزا در واحد حجم بتن بيان مي شوند). در بسياري از مواقع مواد ديگري نيز بعنوان مواد افزودني بكار مي روند….

جداول طرح اختلاط بتن

(ACI 211.1)

 جدول ۱ . اسلامپ هاي پيشنهادي

جدول ۲ . تخمين مقدار آب و حباب هوا

جدول ۳٫ انتخاب نسب آب به سيمان

 جدول ۴٫ تخمين مقدار سنگدانه درشت (شن)

جدول ۵٫ تخمين اوليه جرم واحد حجم بتن تازه


آزمايشات كارايي بتن تازه

(Fresh Concrete Workability Tests)

 

مقدمه:

كارايي يكي از خصوصيات بسيار مهم بتن تازه است. با توجه به پيچيدگي مفهوم آن، تعاريف زيادي براي آن در ادبيات فني ارائه شده است كه در اينجا به تعدادي از آنها اشاره مي شود. ….

 

آزمايش مقدار هواي بتن تازه به روش فشاري

(Air Content of Freshly Mixed Concrete

by the Pressure Method)

[ASTM-C231]

مقدمه:

تخلخل (فضاي خالي) موجود در بتن به سه قسم است: تخلخل ژني، تخلخل موئينه، و حباب هاي هوا.

حباب هاي هوا كه اغلب كروي شكل هستند، خود در دو گروه زير طبقه بندي مي شوند:

حباب هاي هواي غيرعمدي (Entrapped Air) : هوايي كه در حين مخلوط نمودن اجزاء بتن، به طور اتفاقي در مخلوط محبوس مي شود. اين حباب ها با چشم قابل تشخيص بوده و ممكن است به قطر تا mm mm5 باشند.

حباب هاي هواي عمدي (Entrained Air) : هوايي كه با استفاده از مواد افزودني حباب زا به طور عمدي در بتن ايجاد مي شود. اين حباب ها با چشم به سختي ديده مي شوند و داراي قطر μm 50 تا ۲۰۰ هستند…………….

 

آزمايش مقاومت فشاري بتن

Compressive Strength of Concrete

[ASTM – C39]

مقدمه:

متداول ترين آزمايش از بين آزمايش هاي بتن سخت شده، آزمايش مقاومت فشاري مي باشد كه تا حدي به دليل ساده بودن آن است و تا حدي به دليل اينكه بسياري از خواص مورد نظر بتن از نظر كيفي با مقاومت ارتباط دارند. دو هدف اصلي از انجام اين آزمايش، كنترل كيفيت و انطباق با مشخصات تعيين شده است.

در اين آزمايش، نمونه هاي بتن با اعمال نيروي محوري فشاري با سرعتي مشخص، به حد مقاومت نهايي شان مي رسند (تا جاييكه ديگر قادر به تحمل نيروي بيشتري نباشند). مقاومت فشاري از تقسيم حداكثر نيروي تحمل شده توسط نمونه، به سطح مقطع آن بدست مي آيد. لذا منظور از مقاومت فشاري، حداكثر تنش فشاري اعمال شده به نمونه و نه حداكثر نيروي فشاري اعمال شده مي باشد…..

 

آزمايشات مقاومت كششي بتن

(Tensile Strength of Concrete)

 مقدمه:

هرچند معمولاً بتن بحنوي طراحي نمي شود كه تنش كششي مستقيم تحمل نمايد، اما مقاومت بتن در مقابل كشش، از ديگر خواص مهم بتن مي باشد كه در مواردي از قبيل طرح دال هاي بزرگراه ها و فرودگاه ها، سدهاي بتني غيرمسلح، مقاومت برشي، مقاومت در مقابل ترك خوردگي و محاسبات مربوط به ميلگردهاي حداقل در تيرها مورد توجه مي باشد.

با توجه به ماهيت مقاومت بتن، مقاومت هاي فشاري و كششي با هم ارتباط هستند، ولي هيچ تناسب مستقيمي وجود ندارد و نسبت اين مقاومت ها به سطح كلي مقاومت بتن بستگي دارد. نتايج آزمايشات نشان مي دهند كه هرچه مقاومت بتن بالاتر رود، نسبت مقاومت كششي به فشاري كمتري مي شود (بعنوان مثال اگر مقاومت فشاري بتن پنج برابر شود، مقاومت كششي آن كمتر از پنج برابر مي شود). بطوري تقريبي، مقاومت كششي بتن ۸/۱ تا ۱۲/۱ مقاومت فشاري آن است……….

 

آزمايش مدول الاستيسيته بتن

(Modulus of Elasticity of Concrete)

[ASTM-C469]

 مقدمه:

طبق تعريف، مدول الاستيسيته يا مدول يانگ، عبارتست  از نسبت تنش به كرنش همجهت با آن (شيب منحني تنش – كرنش) در بارگذاري تك محوري، و يا از نظر كيفي، مقاومت مصالح در برابر تغيير شكل (سختي). مدول الاستيسيته داراي كاربردهاي فراواني در مسائل تحليلي و مكانيك جامدات است، زيرا يكي از پارامترهاي مهم توصيف كننده رابطه بين تنش و كرنش محسوب مي شود……

 

آزمايش تأثير افزودني ها بر خواص بتن

(Influence of Admixtures on Concrete Properties)

 مقدمه:

با اينكه مواد افزودني بر خلاف سيمان، سنگدانه و آب جزء تركيبات بنيادي مخلوط بتن نمي باشند. ليكن از اجزاي مهم بتن بوده و بصورت فزاينده اي مصرف مي شوند. علت رشد زياد مواد افزودني آن است كه اين مواد قادرند امتيازات فيزيكي و اقتصادي قابل ملاحظه اي براي بتن ايجاد نمايند كه از آن جمله مي توان به بهبود كارايي، تسريع يا تعويق زمان گيرش، كنترل افزايش مقاومت و … اشاره كرد……..

 

آزمايشات خواص مكانيكي ملات ماسه سيمان

(Mechanical Properties of Cement Mortar)

مقدمه:

مقاومت مكانيكي سيمان سخت شده، خاصيتي از سيمان است كه شايد بيش از هر خاصيت ديگر از لحاظ كاربرد سازه اي، مورد نياز مي باشد. به همين دليل، آزمايش هاي مقاومت در كليه استانداردهاي ويژگي هاي سيمان، تجويز شده اند، اين آزمايشات، جزو آزمايشات كنترل كيفي سيمان بوده و هدف صرفاً تحقيق و اطلاع از خواص مكانيكي سيمان مورد استفاده است و نتايج بدست آمده براي تطبيق با مشخصات خاصي بكار نمي روند………..

 


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج