گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود تحقیق آماده با موضوع تعليم و تربيت – غايت هنر که شامل ۱۴ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

شرح محتوا

تعليم و تربيت ؛ غايت هنر

به نظر افلاطون نظمي مابعدالطبيعي و اخلاقي بر جهان حاکم است که فيلسوف بايد آن را از طريق تفکر عقلاني کشف کند و هنر فقط هنگامي ارزش حقيقي دارد که اين نظم را دقيقا نشان دهد يا به ما کمک کند که در جريان آن قرار گيريم.

همچنين افلاطون هنر را در راستاي تعليم وتربيت جوانان ارزشمند مي داند، اين مقاله درآمدي است به اين موضوع.

افلاطون اصول ارزيابي هنر را به روشن ترين وجه در کتاب جمهور بيان مي کند. موضوع اصلي اين کتاب ، عدالت است. افلاطون در اين کتاب ، تصويري از فرد عادل آرماني و دولت – شهر عادل آرماني را ارائه مي کند و همچنين درباره ماهيت معرفت و تعليم و تربيت بحث مي کند. به نظر او، فيلسوف بايد حاکم عادل چنين حکومت آرماني اي باشد. (جمهور، ۱۰۰۴)

بحث هنر در کتاب جمهور از اينجا آغاز مي شود که افلاطون به بررسي موقعيت هنر در تعليم و تربيت مي پردازد. به نظر افلاطون ، جوانان که پس از اين نگهبان امنيت شهر خواهند بود، بايد تحت تعليم و تربيت جدي قرار گيرند و از آنجا که نفوس جوانان حساس و تاثيرپذير است ، هنرها و صنايع سودمند بايد چنان سامان يابد که جوانان را به آن چيزي متمايل کند که آنها بايد در پي آن باشند.

محاکات يا ميمسيس
آفرينش و خيال و محاکات
هنر و علم تربيت 
اشاره:
«پداگوژي» هنر و علم تربيت کودکان است و اغلب مترادف با واژه تدريس يا تعليم و آموزش به کار برده مي شود. به طور دقيق تر پداگوژي، آموزش معلم محوراست.
اکنون «پداگوژي» مفهوم گسترده تري يافته است و در موارد مختلفي به کار مي رود از جمله؛ علم، اخلاق، فلسفه علمي، فنون مختلف و آفرينش آثار زيبا. اما مهمترين دستاوردي که از پداگوژي انتظار مي رود، اين است که فراگيران با اين روش به جاي اينکه نگرش و مهارت هاي خود را مستقيما از معلمان خود دريافت کنند، بتوانند با راهنمايي معلمان، به کشف و نوآوري برسند و ياد بگيرند که به چه دانشي، نگرشي و يا مهارتي نيازمندند و چگونه و از چه راهي مي توانند آن رابه دست آورند.
به اين ترتيب، فراگيران وارد فرآيند کشف، نوآوري و در يک کلام، خلاقيت مي شوند و اينجاست که هنرها و از جمله مهمترين و بهترين آنها براي دستيابي به اين هدف، وارد ميدان مي شوند و «تئاتر پداگوژيک» مفهومي کاربردي و نوين پيدا مي کند.
اين مقاله در واقع درآمدي است بر مفهوم پداگوژي در تئاتر کودکان که حاصل مشاهدات و مطالعات اخير نگارنده است؛
الف – پيشينه

و …


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج