گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان
چكيده
 توانمند سازي نيروي انساني بخش دولت ، افزايش كارآمدي واثربخشي فعاليت ها وتوسعه مهارتها وگسترش دانش شغلي كاركنان متناسب با نيازهاي جديد وروبه رشد زماني محقق مي شود كه هــرسازمان نيازهاي توسعه اي را در سطح فرد وشغل وسازمان شناخته وبا تنظيم برنامه آموزش وبهسازي آنها را بسوي پيشرفت و ترقي سوق دهد .
 امروزه مديران سازمانها ، آموزش و توسعـه منابع انساني را از حياتي ترين وظايف خود در بهسازي سازمان تلقي مي كنند بطوريكه بسياري از سازمانها صرف نظر از نوع وميــزان تحصيلات رسمي كاركنان خود و با توجه به پيشرفتهاي حاصله در علم و همچنين نيازمنديهاي شغلي ، دوره هاي آموزشي متنوع ومداومي را براي آنها در كوتاه مدت تدارك مي بينند و با آمـوزش ، دانش ، مهارت و بينش كاركنان خود را ارتقا مي بخشند وعملكرد شغلي آنها را با اهداف مورد نظر پيش مي برند. در اين ميان وزارت آمـــوزش و پرورش كه بعنوان نهادي بنيادين و نقش آفرين در توسعه و رشد و تكامل افراد و جامعه دارد از دير باز از اين امر مستثني نبوده وتلاش نمــــــوده است كه توانمندي هاي حرفه اي وتخصصي منابع انساني خود را در همه سطوح ارتقا بخشيده و آنها را متناسب با نيازها و در زمانهاي مختلف هماهنگ نمايد 


خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج