گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان
چکیده
آنچه مي شنويم ، فراموش مي كنیم.  آنچه مي بينيم ، به خاطر مي سپاريم آنچه انجام مي دهيم ، ياد مي گيريم آموختن شنا بدون آب ممکن نیست ، آیا آموختن محتوای آموزش حرفه و فن بدون انجام فعالیتهای عملی امکان پذیر است؟ ۷۵ درصد یادگیری از طریق «حس دیداری » اتفاق می افتد. کارگاه ایده آل بازوی اصلی آموزش حرفه و فن است.

کلیدواژه
آموزش   پرورش حرفه و فن کارگاه


خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج