گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود تحقیق حسابرسی با موضوع شواهد چه نوع و چه مقدار که شامل ۲۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : قابل ویرایش Word

ویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….

فهــرست مـطالب

فصـل اوّل               کليات   1

فصـل دوّم                   شواهد کافی و قابل اطمينان   2

فصـل سـوّم           روشهای کسب شواهد حسابرسی   6

بخش ۱ـ۳ شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی   7

بخش ۲ـ۳ شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل   7

بخش ۳ـ۳ شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف   8

 

فصـل چهـارم        مخارج تأمين شواهد   13

فصـل پنجـم          شواهد حاصل از رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه   14

بخش ۱ـ۵ روشهای رسيدگی به رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه   15

بخش ۲ـ۵ کشف بعدی حقايق موجود در تاريخ گزارش حسابرسان   16

بخش ۳ـ۵ کشف بعدی روشهای رسيدگی اجرا نشده   17

 

فصـل ششـم           شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته   17

تستهای طرح شده   19

منابع و مأخذ        

                    


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج