گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود تحقیق پایان نامه با موضوع سینما – خانه سینمای تهران که شامل ۱۱۴ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

 پيشگفتار

    رساله ای که مشاهده می کنيد حاصل تلاش چندماهة اين جانب ، و تحقيق و پژوهش در سينمای کشور و جهان در اين مدت کوتاه می باشد ، شايد از ادب نويسندگی به دور باشد که در مورد سينمای کشور و جهان رساله ای ، هر چند موجز نوشته شود . و از اتفاقات ريز و درشت اين هنر سخنی به ميان نيايد . در اين چند ماهه که نگارنده مشعول پژوهش در سينمای کشور بود. شايد مهمترين اتفاق شيرينی که در سينمای کشور افتاد نمايش فيلم سينمايی « مارمولک » به کارگردانی کمال تبريزی بود ، که با استقبال بی نظير مردمی روبه رو شد که مدتهاست با سينمای کشور قهر کرده اند . هرچند اين نمايش در مدت کوتاهی توقيف شد اما حتی در همين مدت کوتاه اکران خود توجه دست اندرکاران سينمای کشور را به خود جلب کرد . که نشان داد اگر فيلمی با توجه به نيازهای مردم ساخته شود نه تنها با استقبال مردمی رو به رو می شود بلکه رکود فروش در گيشه های کشور را می شکند .

    اما اتفاق ناخوشايندی که در اين مدت بر سينمای کشور اتفاق افتاد درگذشت « بزرگ ، کودک سينمای ايران » ـ زنده ياد حسين پناهی بود . که در واقع تمام مقدمات ذکر شده توسط نگارنده برای يادآوری نام آن کودک سينمای ايران بود . بهتر ديدم که نظر نزديکان او را در رابطه با اين هنرمند فقيد جويا شوم . که برای اين منظور با يکی از سايتهای فارس زبان با لادن پارسی و بهروز پارسا از منتقدان فيلم و تلويزيِون ايران انجام دادند . که نظر شما را به آن جلب می نمايم .

    حسين پناهی هم رفت. معمولا اين اتفاق زياد می افتد. آدم ها، هرکدام به شکلی از ادامه راه بازمی مانند. بعد زمان می گذرد و تبديل به ياد و خاطره می شوند. و احتمالا اين تلخ ترين قسمت موضوع است. اما بعضی خاطره ها مثل نقش های بيستون بر اعماق روح آدمی حک می شود. مثل خاطره حسين پناهی،

    حسين پناهی پيش از هر چيز ديگر کودکی شاعر بود. ساده چون آب روشن و زلال. با رفتن او فقط يکی از آدم های روی زمين کم نشد، بلکه چيزی از شاعرانگی جهان کم شد.

    شايد تنهايی های بشری بازتاب تنهايی های انسان های است که درک نمی شوند و حسين پناهی در مناسبات روزمره حاکم نمی گنجيد و فهميده نمی شد. از همين رو سروده بود:…
    من قطره قطره رفتم از دست…در روز روز زندگانيم”

    او هم از درون تنها بود و هم از بيرون. نشان تنهايی بيرونی او همين بس که جسد مچاله شده اش سه روز در انتظار کشف ماند و لابد اگر دختر دل نگرانش به جستجوی او برنيامده بود در خلوت آن خانه می پوسيد.

    او سال ها پيش سروده بود: “گفتم می روم / و در مرام ما رفتن مردن بود / و حالا سال هاست که مرده ام” از اين رو بايد گفت حسين پناهی نمرد. رفت . رفت و چيزی از شاعرانگی جهان را با خود برد .

 مقدمه

  (( اينجا اتاقی است ، تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگيز روشن می شود . و سايه ای حقيقی صدساله را پيش روی چند نفر از حاضران  می گستراند . شايد هم سايه ای از حقيقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند .

    اينجا چند نفر خسته و شوريده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعيت تخليشان را بر پرده ببينند . و بعضی به تاثير ، به کنار دستی شان میگويند ، اين جا اتاق رويا سازی است . جايی که تصويرها و صداها در هم میآميزد تا معجزة يک قرن ، پس از هزاران بار، بار ديگر روی می دهد.

    اين جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سياست تا اقتصاد ، ار کژانديشی و بی مايگی تا خلاقيت ، از دوستی تا دشمنی ، اين جا خلاصه آدمی جاری است .

     اين جا خاطرات گذرا نيستند . حرکات ناميرانيد . و اصوات تا ابد می مانند . و اين همه برای توصيف نام انسان کافی است . اين جا اتاقی است تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن .)) 1

     سينما پديده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثير دو سويه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است  .  در فرآيند بزرگنمايی فريمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای پرده جادوايیاش حد ميانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از ديدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .

     در ادامه به تاريخچة فرهنگ نمايش و چگونگی پديد آمدن نمايش در جوامع مختلف می پردازيم .

    آغاز نمايش در هر سرزمينی را بايد در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعاليتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .

    انسان بدوی که در بيان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبيده و از طريق حرکات موزون سعی در بيان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نيايش و سخن گفتن با خدايان خود شروع به انجام حرکات موزون ( رقص ) می کند .

     بنابراين اولين هنرهای نمايشی در درون همين مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گيرد .

    شايد بتوان گفت يکی از شرايط ضروری برای پيدايش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پيچيده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عينی و بيطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً يکی از علايم اين فرايافت ، ظهور يا بروز يک برخورد کمدی با مسائل است زيرا برای آنکه در راه خير و سعادت مردم از معيارهای مضحک را برگزينيم ، نياز به بينشی عينی و بيطرفانه داريم . علامت ديگر گسترش حس زيباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرايافت های انسان از جهان خود تغيير می کند ، اغلب از اجرای آيين و توسل به اسطوره ها برای رسيدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .

    دو شرط ديگر نيز که مربوط به حس زيباشناختی است دارای اهميت اند ، پيدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعاليتی منتقل و ويژه بپذيرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی روحانی ببخشد . و او را با حيات درونی خويش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نيز قابل توجه است و در ايران نيز به عنوان يک مرکز دسته جمعی بمنظور بيان مسائل فرهنگی و تفريحی نقش ايفا می کند و می توان بعوان يک عامل کمک دهندخ در اين راستا موردتوجه قرار گيرد .

    سينما در ايران همانطور که گفته شديک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در اين صنعت و هنر ديده نمی شود اين عامل در کشور ايران بعنوان يک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با اين وجود نمی توان منکر اين مهم شد که سيل افراد شايق و به سينما رو به مراتب کمتر از ساير تفريحات دسته جمعی می باشد . و به همين نسبت فضاهای مورد نياز به خصوص در مرکز بيشتر از ساير فضاهای همسو می باشد . پس از چنين مکانهايی با توجه به مشخصات آنها جهت رهبری عموم مردم می توان استفاده نمود . سينما از جهت رابطه با فرد عامی اين مرز و بوم تا حد زيادی قابليت بهره برداری دارد شخص در محيط سينما با يک تکنيکی روبرو است که از لحاظ آسانی بيان به ساير وسائل ارتباط جمعی يک حس راحت دارد . و نيز سينما از لحاظ محيط فيلم با يک وسعت زياد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محيطی دور از ذهن را به آسانی برايش بازگو می کند . 

    فرد در محيط سينما خواص يک محيط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محيط اجتماعی ديگر امکان آموزش در سينما بيشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سينما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود بايد محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای اين منظور با در اختيار گذاردن وسائل و فضاهای تکنيکی اين حالت را بوجود آورد .

    اکنون مجموع مطرح می شود که بتواند کادر لازم را برای تدريس و پياده کردن گروههای پژوهشی گروههايی برگزيد تربيت بنمايد اين کار هم با گروههای پژوهشی مبادرت به تحقيق و با نظم جهان هماهنگ سازد . تا سرانجام او را به رستگاری هدايت کند . هر چند داستانها و حوادث هيجان انگيز در هنرهای نمايشی شرق فراوان است اما قصد آنها به هيچوجه داستان گوئی و ايجاد هيجانهای کاذب نيست

    در اين تفکر تمام عالم هستی ، حتی شخصيت های و صحنه ها ، تمثيل و مظهری از تجليات وجودند . ظواهر هرچه که باشند ، هدف نهائی با بيانی غير مستقيم ، انگيختن احساسات کيفی و حالت ويژة انسانی است .

    حال با بررسی اجمالی از تاثير مجموعة نمايشی و نقش آن در اعتلای فرهنگ يک جامعه می توان گفت سينما با ريشه ای نو پا و تئاتر با يک حالت بومی فراموش شده  در ايران متظاهر می شود . تئاتر ايرانی هر چند که در دربار پادشاهان بصورت تعزيه و قبل از اسلام بصورت مجالس سرور سابقة طولانی دارد و در کنار آن پرده دارای و معرکه داری نيز تظاهر کرده است ، با اين حال در زمان حاضر فاقد هر گونه محتوای لازم تئاتر مناسب زمان است در تئاتر اکنون ايران هيچگونه مشخصات لازم يک نمايش خوب را نمی توان ديد آنچه که امروز بعنوان تئاتر در ايران مطرح است خالی از هرگونه رابطه با زندگی مردم است تکنيک ، محتوا و کارآمدی افراد تنها چيزهايی هستند که در تئاتر ايران ديده نمی شود و اين مسيله جز خواست شخص تماشاگر نيست که خيلی زود در اثر کمبود فرهنگ داخلی قانع شود .

    بنابراين هم بايد کادر لازم جهت پرداخت محتوا را بوجود آورد ، که اين مسئله با ايجاد مدارس تئاتر و سينما برای تربيت معلم تئاتر در مدارس ممکن خواهد بود و هم بايد شروع به شناخت مسائل اجتماعی قديم تئاتر در ايران و جهان نمود و جهت مشخصی برای تئاتر در کشور جستجو کرد .

    تئاتر هر نقطه ای از دنيا به دليل اينکه گردآورندة گروهی از افراد برای مطرح کردن موضوعی هماهنگ کند . و او را به رستگاری هدايت کند .

فصل اول

۱ـ ۱ ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران

۲ـ ۱ ـ شناخت سينما ۱

سينما چيست ؟

۳ ـ ۱ ـ تاريخچة سينمای جهان

۱ ـ۳ ـ ۱ ـ اختراع سينما  

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تاريخ سينمای ايران  

۳ ـ ۳ ـ ۱ـ سينمای حال حاضر ايران

۱ ـ نقدينگی :

۲-مواد اوليه :

۳ ـ نيروی انسانی

 

فصل دوم

رهيافتی نظری بر عناصرسازندة  فيلم و معماری

۱ ـ ۲ ـ معماری و سينما

۱ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری در سينما

  2ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری رسا نه ای  « Media Architecture »

۲ ـ ۲ ـ سينما و حرکت

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ معماری تحرک وسکون

۳ ـ ۲ ـ سينما و زمان

 4ـ۲ ـ فضا و زمان

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ فضا در معماری و سينمای امروزی  

۵ ـ ۲ ـ معماری سينما

۵ ـ ۲ ـ لوکوربوزيه و فيلم

فصل سوم

ضوابط ساخت مجموعه های سينمايی

 1 ـ ۳ ـ ملزومات سينما در استاندادرهای آمريکايی  

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ موقعيت سايت

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ مشخصات سالن سينما

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ظرفيت سالن

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شکل و اندازة تصوير پردازش شده

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده ها و تصويرپردازی

تصوير شمارة ، ۱ ـ ۳ ، روش تعيين  اولين رديف تماشاچيان ( فصيحی شيرجينی )

تصوير شمارة ، ۲ ـ ۳ ، تعيين بيشترين فاصله و بيشترين فاصلة ديد ( فصيحی شيرجينی ) 2 

۴ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ لنزهای پردازش

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پوشش تصوير  

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شيب کف و صندلی ها

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شيب کف سالن نمايش تصوير     

۸ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ فاصله گذاری رديف ها و راهروها

۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده

۱۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ روشنائي سالن

۱۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ گيشة بليت

۱۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ سالن های استراحت و سيرويس ها

۱۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ اتاق پردازش ( پروژکسيون ) ـ آپارت خانه

۲ ـ ۳ ـ برنامه ريزی ، طرح و احداث سينماهای به صرفه در ايران 1

 1 ـ ۲ ـ ۳ ـ کليات

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی )

سالن سينما ـ تئاتر

سالن چند منظوره

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات سالن

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات راهروها

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها

جدول شمارة ۲ ـ ۳           

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ پردة نمايش فيلم

جدول شمارة ۳ ـ ۳

۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ صحنه

۶ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط ديد در سالن

۷ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط شنوائي در سالن ها

۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ آکوستيک تالار و صحنه

۹ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ شيب ها و حجم سالن

۱۰ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعدة کلی     

۱۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت )

۱۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انواع مواد آبسوربر۱

    1 ـ مواد صد در صد آبسوربر :

    2 ـ مواد آبسوربر مصنوعی :

    3 ـ مواد آبسوربر با روکش مشبک :

    4 ـ صفحات آکوستيک ( آکوستيک تايل ) :

    5 ـ صفحات طبلی

 

۱۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ جذب صدا بوسيلة حاضرين در سينما

۱۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعدة کلی  برای آکوستيک سالن

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ اتاق جانبی سالن ها

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ آپارات خانه

جدول شمارة ۴ ـ ۳

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ هال انتظار

جدول شماره ۵ ـ ۳

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی سينما

جدول شمارة ۶ ـ ۳ 

۶ ـ ۳ ـ ۳ ـ گيشة بليت فروشی

۷ ـ ۳ ـ ۳ ـ سرويسهای بهداشتی

جدول شمارة ۷ ـ ۳ 

۸ ـ ۳ ـ ۳ ـ فضاهای اداری

۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ انبار و تاسيسات

۱۰ ـ ۳ ـ ۳ ـ بوفه و رستوران

۴ ـ ۳ ـ نتايج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ خانة فيلم و سينما

۱ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن نمايش اصلی

جدول ۸ ـ ۳

توضيحات جدول ۸ ـ ۳ 

۲ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن های نمايش فرعی

جدول شمارة ۹  ـ ۳

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ بخش جنبی خانة فيلم و سينما ( قسمت امور اداری )

 جدول شمارة ۱۰ ـ ۳

توضيحات جدول ۱۰ ـ ۳

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ فضاهای ورودی

جدول شمارة ۱۱ ـ ۳

توضيحات جدول شمارة ۱۱ ـ ۳

  4 ـ ۴ ـ۳ ـ قسمت ويژه ( حراست )

 5 ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمت پذيرايی و رستوران 

جدول شمارة ۱۲ ـ ۳

توضيحات جدول ۱۲ ـ ۳     

۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ آشپزخانة مجموعه

جدول شمارة ۱۳ ـ ۳

۱ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ انبار موا غذايي

جدول شمارة ۱۴ ـ ۳

۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ بارانداز آشپزخانه

جدول شمارة ۱۵ ـ ۳

توضحيات جداول (۱۴ ـ ۳ ) و ( ۱۵ ـ ۳ )

   آشپزخانه و ضمائم آن

۷ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمتهای تشکيل دهندة بخش پذيرايی و سطح زير بنای آنها

جدول شمارة ۱۵ ـ ۳

۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سينما و سطح زير بنای آنها

جدول شمارة ۱۶ ـ ۳

۹ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست بخش های تشکيل دهندة خانة سينما و سطح زير بنای آنها

جدول شمارة ۱۷ ـ ۳

۱۰ ـ ۴ ـ ۳ ـ تاسيسات مرکزی

جدول شمارة ۱۸ ـ ۳

توضيحات جدول( ۱۰ ـ ۴ ـ ۳ )

۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ پارکينگ ها

جدول شمارة ۱۹ ـ ۳

توضيحات جدول ( 11 ـ ۴ ـ ۳ )

فصل چهارم

بررسی نمونه های مشابه در زمينة طراحی مجموعه های سينمايی

۱ ـ ۴ ـ مجموعه سينماهای UFA ، درسدن

 

تصوير شمارة ۱ ـ ۴ ـ نمای مجموغه سينماهای UFA از خيابان پراگر

   تصوير شمارة ۲ ـ ۴ـ  نمايی از هستة شيشه ای مجموعه                 

 تصوير شمارة ۳ ـ ۴ـ  نمايی از هستة شيشه ای مجموعه از زاويه ای ديگر

    تصوير شمارة ۴ ـ ۴ـ  نمايی از فاساد مجموعة سينمايی UFA

     تصوير ۵ ـ ۴ـ پرسپکتيو خارجی مجموعه

   تصوير ۶ ـ ۴ ـ نمايی ديگر از مجموعة UFA

   تصوير شمارة ۷ ـ ۴ ـ تصوير گوشه ای از تالار از پايين ، بتن عريان ، شيشه

    تصوير شمارة ۸ ـ ۴ تصوير ديگری از فضای داخلی مجموعه

۲ ـ ۴ ـ مجتمع سينمايی آزادی ، تهران(فرشيد موسوی و آلخاندروزائرپلو)

تصوير شمارة ۹ ـ ۴ ـ نمای کلی از سينما آزادی

    تصوير شمارة ۱۰ ـ ۴ ـ مقطعی از سينما آزادی

۳ ـ ۴ ـ مجتمع سينمايی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی)

تصوير شمارة ۱۱ ـ ۴ ـ نمای از سينما آزادی

تصوير شمارة ۱۲ ـ ۴ ـ نمای سه بعدی از سينما آزادی

تصوير شمارة ۱۳ ـ ۴ ـ نمای از فاساد مجموعه

تصوير شمارة ۱۴ ـ ۴ ـ تصوير کلی از سينما آزادی

تصوير شمارة ۱۵ ـ ۴ ـ نمای از بالای سينما آزادی

تصوير شمارة ۱۶ ـ ۴ ـ پلان طبقة همکف سينما آزادی

فصل پنجم

شناسايی و بررسی اوليه منطقة مورد نظر

۱- ۵ – مطالعات منطقه ای و محيطی

۱ – ۱- ۵- موقعيت جغرافيايی استان تهران۱

۲- ۱- ۵- موقعيت جغرافيايی شهر تهران

  تصوير شمارة ۱ – 5 

تصوير شمارة ۲ – 5

۳- ۱- ۵ – کوهپايه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها

۴- ۱- ۵ – ارتباطات

۵ – ۱- ۵ – چگونگی شکل گيری شهر تهران 1

  • تاريخچة تهران    

  تصوير شمارة ۳- ۵ ( مجلس شورای ملی )   

   تصوير شمارة ۴ ـ ۵ ( عمارت شمس العماره )      

تصوير شمارة ۴ ـ ۵ (موزة ايران باستان)

۲ – 5 – شرايط اقليمی۱

۱- ۲- ۵- دما

۲- ۲- ۵- ميزان بارش

۳- ۲- ۵- رطوبت نسبی

۴- ۲- ۵- باد 

۵- ۲- ۵- ساعت آفتابی

۶- ۲- ۵- روزهای بارانی

۷- ۲- ۵- معيارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختماني در سايت :

فصل ۶

تحليل سايت

۱ – ۶ – موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت)

۱-۱-۶- موقعيت قرار گيری سايت در منطقه

تصوير شمارة ۳-۶ – موقعيت سايت مورد نظر با توجه به نقشة شهری تهران

۲-۱-۶-  دسترسی های سايت در منطقه

تصوير شمارة ۴-۶ (ديد پانوراما از پل شيخ بهايی به سايت)- با توجه به تصوير بالا دسترسیشرقی سايت از طرف بزرگراه شيخ بهايی و دسترسی شمالی سايت از خيابان فرعی می باشد . 

تصوير شمارة ۵-۶ (ديد پانوراما از زاويه ای ديگر به سايت )- در اين ديد دسترسی شرقی( بزرگراه شيخ بهايی) و غربی و همچنين دسترسی فرعی جنوبی سايت مشخص می باشد .

تصوير شمارة ۶-۶- ديد از دسترسی شمالی سايت (دسترسی شمالی اصلی بزرگراه همت وفرعی آن خيابانی ه در شکل مشاهده می کنيد می باشد.)

۳-۱-۶- کاربريهای موجود در محدودة سايت                                                                                                 

تصوير شمارة ۷-۶ – عکس هوايی از محدودة سايت مورد نظر

 تصوير شمارة ۸-۶                                                                                                    

۲-۶- مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت

    – جانمايی مناسب در محدودة منطقه :

    – مکان مناسب برای اتومبيل های تماشاگران:

    – مکانيابی جمعيتی :

    – چشم انداز :

 -پراکندگی مراکز مختلف در همسايگی سايت :

    – مراکز تجاری :

    -مرکز فرهنگی :

    – فضای سبز :

    – مراکز درمانی :

۳-۶- تحليل و تجزية تصويری سايت

۱-۳-۶- ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت

۲-۳-۶- ديد محدودة اطراف سايت نسبت به بنا

۳-۳-۶- دسترسی سواره

۴-۳-۶-دسترسی پياده و ورودی بنا

منابع و ماخذ

پيوست ۱- نقشه ها و ضمائم آنها


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج