گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع رانت و رانت خواری که شامل ۴۰ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ،سرمایه گذاری، مديريت و …….

مقدمه:

در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم‏گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف كرده است. ناگفته پیداست كه فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و كسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.

باید گفت كه فساد اقتصادى ـ سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران كننده‏اى به یكى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالى، انگیزه كار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدكننده را به سوى كجى و ناراستى مى‏كشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعیض و فساد، كم كارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و… جامعه را فرا مى‏گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پى آن است كه با كالبد شكافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد. باشد كه با شناخت بیشتر این معضل، كاربست‏هاى عملى در پاكسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.                                      

فهرست مطالب

۱)   مقدمه۳

۲)   رانت چیست و چرا ایجاد می شود۴

۳)   رانت خواری۵

۴)   انواع رانت و مفاهیم آنها۷

۵)   تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست؟ کدام مقدم است۱۰

۶)   دولت،رانت،اقتصاد۱۱

۷)   چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند۱۲

۸)   پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد۱۴

۹)   اقتصاد رانتی ایران،رقابت محوری۲۰

۱۰) رانت اقتصادی۲۵

۱۱) خطر مداخله ی دولت۲۶

۱۲) کنترل خطر۲۷

۱۳) رانت های غیر مولد۲۹

۱۴) درآمد۳۰

۱۵) رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی۳۱

۱۶) راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی۳۳

۱۷) نتیجه گیری۳۶

۱۸) منابع۳۹

۱۹) تصاویر۴۱و۴۰

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج