گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده که شامل ۶۹ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل :فرمت قابل ویرایش Word

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

فهرست محتوا

۱- مقدمه

قبل از پيدايش تكنيك پيش تنيدگي، پل هاي بتن آرمه تنها براي پوشش دادن به دهانه هاي نسبتاً كوتاهي بكار برده مي شدند. محدوديت طول دهانه در اين پل ها داراي دو عامل اساسي بوده است. زيرا اولا براي دهانه هاي بلندتر حجم مصالح مصرفي(بتن و فولاد) بسرعت افزوده مي گردد. بطوريكه بار مرده سازه خود يك عامل بحراني در طراحي مقطع محسوب خواهد شد، ثانياً هزينه هاي مربوط به قالب بندي و شمعك گذاري چنين عرشه هائي مقادير بسيار بزرگي را بخود اختصاص خواهد داد. با توجه به دو عامل ياد شده، معمولا راه حل ديگر يعني استفاده از شاهتريهاي فولادي ترجيح داده مي شد.

پيش تنيدگي چيست؟

۳- فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پيش تنيدگي

جدول (۳-۱): كابل هاي ۷- سيمه fpu=18980 kg/cm2

جدول (۳-۲): كابل هاي ۷- سيمه، fpu=17580 kg/cm2

جدول (۳-۳: كابل هاي ۳ و ۴- سيمه، fpu=17580 kg/cm2

جدول (۳-۴)، سيم هاي پيش تنيدگي

جدول (۳-۵)، ميلگردهاي صاف، ۱۰۱۹۰ kg/cm2 يا fpu=11250

  1. شيوه‌هاي مختلف پيش تنيدگي

۵- سطح مقطع تبديل يافته

تغييرات کرنش در بتن

۶-۱ کليات

۱- کرنش‌هاي آني:

۶-۲ کرنش‌هاي آني در بتن

۶-۳ کرنش‌هاي دراز مدت در بتن

۶-۳-۱ خزش در بتن

عوامل موثر بر خزش

عوارض ناشي از خزش

۶-۳-۲ جمع شدگي بتن

۷- تغييرات تنش در فولادهاي پيش تنيدگي

۷-۱ کليات

۷-۲ اتلاف‌هاي نيروي پيش تنيدگي

۷-۲-۱ اتلاف‌هاي ناشي از سرخوردن تاندون‌ها در گيره‌هاي مهاري

۷-۲-۲ اتلاف‌هاي اصطکاکي

جدول(۷-۱) مقاديرK و   ارائه شده توسط AASHTO

۷-۲-۳ مفهوم نيروي پيش تنيدگي اوليه (Pi) 

۷-۲-۴ نقطه‌نظرهاي آئين نامه AASHTO در رابطه با محاسبة اتلاف‌ها

۱- بتن با وزن مخصوص معمولي:

۲- فولاد مطابق با يکي از مشخصات زير:

۷-۲-محاسبة اتلاف‌هاي ناشي از جمع‌شدگي بتن

۷-۲-۲ محاسبة اتلاف‌هاي ناشي از کوتاه شدن الاستيک بتن

۷-۲-۳ محاسبة اتلاف‌هاي ناشي از خزش در بتن

۷-۲-۴ محاسبة اتلاف‌هاي ناشي از وادادگي فولادهاي پيش تنيدگي

جدول (۷-۶): مقادير تخميني براي TL، (kg/cm2)

¬۷-۳ تغييرات در تنش فولادهاي پيش تنيدگي در اثر افزايش تدريجي بارها

۸ـ آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده

۸ـ۱ انواع بارهای اعمالی به سازة پل ها

جدول (۱٫۸)، معرفی بارها در آئین نامة AASHTO

  1. ۲ روش های مختلف طراحی اعضای پیش تنیده

(۱)   روش تنش های مجاز (Working Stress Design)

(۲)   روش مقاومت نهایی (Ultimate Stress Design)

(۳)   جدول (۲٫۸) ، نحوة ترکیب بارها در روش تنش های مجاز

  1. ۸ طراحی اعضای خمشی پیش تنیده بروش تنش های مجاز (W.S.D)
  2. ۳٫۸ لنگر ترک دهنده
  3. ۳٫۸ تنش هاي مجاز

(۱)   تنش هاي مجاز فولاد:

(الف)  براي اعضاي پيش كشده:

–       تنش مجاز در مرحله انتقال:

 (ب) براي اعضاي پس كشيده :

(۲)   تنش هاي مجاز بتن:

(الف) در مرحله انتقال و قبل از وقوع اتلاف هاي نشي از خزش و جمع شدگي:

–       تنش هاي مجاز فشاري:

 (ب) درمرحله بهره برداري پس از كسر اتلاف ها :

(۳)   مدول گسيختگي بتن:

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج