گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني که شامل ۳۴ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني
بخش ا ول
علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند – علائم هشدار دهنده كه كار مرمت را الزامي مي دارند.
۱- علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني
(CAUSES OF DETERIORATIONS)
علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شود همراه با علائم هشدار دهنده ديگري كه كار تعميرات را الزامي مي دارند، در نخستين بخش از كتاب مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند:
۱-۱- نفوذ نمكها
(INGRESS OF SALTS)
1-2- اشتباهات طراحي
(SPECIFICATION ERRORS)
1-3- اشتباهات اجرايي
(CON STRUCTION ERRORS)
1-4- حملات كلريدي
(CHLORIDE ATTACK)
1-5- حملات سولفاتي
(SULPHATE ATTACK)
1-6- حريق
(FIRE) 
1-7- عمل يخ زدگي 
(FROST ACTION) 
1-8- نمكهاي ذوب يخ
(DE-ICING SALTS) 
1-9- عكس العمل قليايي سنگدانه ها
(ALKALI-AGGREGATE REACTION) 
1-10- كربناسيون
(CARBONATION) 
1-11- علل ديگر 
(OTHER CAUSES)
2- عمليات ترميمي
(REMEDIAL- ACTION)
2-1- آماده سازي سطوح
(SURFACE PREPARATION)
2-1-1 تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي
(ACID ETCHING)
2-1-2 برس زدن
(WIRE BRUSHING)
2-1-3 چكش زدن
(JACKHAMMERING)
2-1-4 سند بلاست و گريت بلاست (شن و ساچمه پاشي)
(SAND OF GRIT BLASTING)
2-1-5 وترجت (آب فشاري) با مواد ساينده و بدون آن
(WATER JETTING WITH OR WITHOUT ABRASIVE)
2-1-6 روشهاي ديگر
(OTHER METHODS) 
2-2 طرق مختلف ترميم
(REPAIR TECHIQUES)
2-2-1 تزريق تركها 
(CRACK INJECTION) 
2-2-2 قنداق كردن
(JACKETING) 
2-2-3 بتن با سنگدانه از پيش آكنده
(PREPLACED AGGREGATE CONCRETE)
2-2-4 لايه هاي سطحي
(THIN OR REGULAR RESURFACING)
2-2-5 بتن پاشي
(SHOTCRETING)
2-2-6 بخيه زني
(STITCHING)
2-2-7 تـنـيـدن
(STRESSING)
2-2-8 درزگيري
(CAULKING)
2-2-9 پوشش
(COATING)
2-2-10 طريقه معمول مرمت قسمتهاي خراب شده با استفاده از مواد شكل پذير
(CONVENTIONAL REPLACEMENT USING PLASTIC MATERIALs)
2-2-11 باروري توسط خلاء
(VACUUM IMPREGNATION)
2-2-12 روشهاي سطلي
(DUMPBUCKET METHODS)
2-2-13 روش قيفي
(HOPPER METHODS)
2-2-14 روش پمپ
(PUMP METHOD)
2-2-15 روش كيسه اي 
(BAGGED METHOD)
3- مواد تعميري
(REPAIR MATERIALA)
3-1 بنونيت 
(BENTONITE)
3-2 پوششهاي قيري
(BITUMINOUS COATINGS)
3-3 بتن، ملات و دوغاب ساخته شده از سيمان پرتلند معمول
(ORDINARY PORTLAND CEMENT CONCRETE, MORTAR AND GROUT)
3-4 درزگيريهاي ارتجاعي
(ELASTOMERIC SEALANTS)
3-5 رزينه
(RESINS)
3-5-1 اپوكسيها
(EPOXIES)
3-5-2 پلي استرها
(POLYESTERS) 
3-5-3 پلي يورتانها
(POLYURETHANES)
3-6 بتن، ملات، و دوغابهاي منبسط شونده
(EXPANDING MORTARS, GROUTS & CONCRETES)
3-7 بتن و ملات داراي الياف مصنوعي
(FIBRE REINFORCED CONCRETE & MORTAR)
3-8 لاتكس
(LATICES)
بتن لاتكسي (LATEX CONCRETE)
بتن اصلاح شده لاتكسي (LATEX MODIFIED CONCRETE)
و اخيراً بتن اصلاح شده پليمري (POLYMER MODIFIED CONCRETE)
3-9 ساير مواد پوششي
(OTHER COATING MATERIALS)
3-10 سيمانهاي مخصوص
(SPECIAL CEMENTS)
3 – 11 مواد تعميري زير آبي
(UNDER WATER REPAIR MATERIALS)
3-11-1 مواد سيماني براي تعميرات زير آبي 
(CEMENTITIOUS MATERIALS FOR UNDER WATER REPAIRS) 
3-11-1-1 ويژگيهاي آب اندازي
(HIGH BLEED CHARACTERISTICS)
3-11-1-2 زمان گيرش طولاني
(PROLONGED SETTING TIME)
3-11-1-3 شسته شدن 
(WASHOUT)
3-11-1-4 آسيب پذيري در مقابل مواد شيميايي
(SUSCEPTIBILITY TO CHEMICAL ATTACK)
3-11-1-5 رواني ضعيف
(POOR FLOWABILITY)
3-11-1-6 جمع شدگي يا انقباض
(SHRINKAGE)
(الف) پودر آلومينيوم متاليكي (METALLIC ALUMINUM POWDER): 
(پ) سولفات كلسيم (GYPSUM): 
3-11-1-7 جدا شدن 
(SEGREGATION)
3-11-1-8 نفوذ آب دريا به سيستم تعميري 
(PERMEABILITY TO SEA WATER)
3-11-1-9چسبندگي به بتن قديمي (بتن مادر)
(ADHESION TO THE SUBSTRATE CONCRETE)

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج