گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

.آيا مردم فكر مي‌كنندهمين اندازه كه اظهار ايمان كنند و شهادت به توحيد و رسالت پيامبر«ص» دهند، به حال خود واگذارده خواهند شد و امتحان نمي شوند؟ « امتحان» يك سنّت هميشگي‌وماورائي‌الهي‌است. و اين امتحان فقط مخصوص جمعيت مسلمان نيست بلكه سنتي است كه درتمام امتهاي پيشين جاري بوده است. آري، « بايد خداوند بداند چه كساني راست مي‌گويند و چه كساني دروغگوهستند؟ البته بديهي‌است كه خدا همه اينها را حتّي قبل از خلقت انسانها مي‌دانسته است.»   

..«‌‌ فَلْيَعْلَمَنَّ ا… الَّذينَ ‌َصدَقوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ ….»  منظور از علم در اينجا همان تحقّق عيني مسائل و                                                  وجود خارجي آنهاست و به تعبير ديگر ظهور آثار و شواهد عملي آنهاست. يعني علم خداوند بايد درباره اين گروه عملاً پياده شود و تحقّق عيني يابد و هر كس هرآنچه در درون دارد بيرون ريزد،اين است منظور علم‌هنگاميكه درچنين مواردي درباره‌خداوند به كار مي‌رود. دليل اين امر مشخص و روشن است زيرا نيات دروني و صفات باطني تادر عمل انسان تحقّق و عينيت پيدا نكند، ثواب و جزا و كيفر مفهومي ندارد.                3.آزمايش براي تحقّق بخشيدن به نيّات و صفات دروني است. آزمايش الهي نه براي شناخت افراد بلكه براي پرورش و شكوفايي استعدادهاست.                                                                                                                                                           

۴.بنابراين اگر ما آزمايش مي‌كنيم، براي كشف مجهول است اما آزمايش خداوند براي كشف مجهول نيست زيرا علمش به هر چيز احاطه دارد بلكه براي پرورش استعدادها و به فعليت رسانيدن استعدادهاي بالقوه است.                                                                                    

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج