گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

محمدبن يعقوب ا زجماعتي كه از سهل نقل مي كردند و او از محمد و ا و از پدر خود و ايشان از ابا عبدا…(ع) چنين نقل كرد. (۱)؟ يعني قائم (ع) با شمشير پرده از آنها بر مي دارد. گفتم (۲) يعني چه؟ فرمود: خضوع مي كنند و قدرت امتناع ندارند پرسيدم (۳)؟ فرمود: جز آنچه خداوند نازل نموده مرتكب شده اند. پرسيدم (۳) فرمود: جز واليان امر افراد ديگري را منصوب كردند بر حكومت. پرسيدم (۴) چيست؟ فرمود: آتش جنگ را در دنيا عليه دوران حضرت قائم افروختند و در آخرت آتش جهنم را مي افروزند.

و از او نقل شده كه از علي بن ابراهيم و او از پدر خود و ايشان از ابن ابي عمير و او از عمروبن ابي المقدام چنين حكايت كرد. شنيدم ابا عبدا… (ع) مي فرمود: هر نصب شده (بر كاري) اگر اطاعت كند يا كفر ورزد منسوب به اين آيه است (۳و۴) و هر نصب شده كافري عملش چون ذره غباري است.

۱۱۵۶۱/۳- و از او نقل شده كه از علي و او از علي بن حسين و ايشان از محمد كناس چنين روايت كرد كسي كه حديثي را از ابا عبدا… (ع) نقل مي كرد به ما چنين گفت در مورد اين آيه (۱) كساني هستند كه بر امامان پرده مي افكنند تا اين كلام خداوند (۷) ورود به آنها سود نمي رساند و نشستن آنها را بي نياز نمي كند.


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج