گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 182 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

تعريف مديريت
مديريت، فرآيند به کار گيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع
و امکانات، هدايت و کنترل است که برای دستيابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول،
صورت می گيرد.
تعريف مذکور، پنج قضيه اساسی را که زير بنای مفاهيم کلی نظری و عملی مديريت است را در می گيرد
که شامل:

تعريف مديريت
مديريت، فرآيند به کار گيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع
و امکانات، هدايت و کنترل است که برای دستيابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول،
صورت می گيرد.
تعريف مذکور، پنج قضيه اساسی را که زير بنای مفاهيم کلی نظری و عملی مديريت است را در می گيرد
که شامل:

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج