امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

امروزه مسايل و مشكلات حمل و نقل از قبيل آلودگيهاي زيـست محيطـي، كـاهش منـابع انـرژي، افـزايش خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از سوانح و تصادفات، مشكلات نظارت و مديريت در حمل و نقـل بـرون شهري، افزايش زمانهاي تلف شده و روند رشد سريع تقاضاي حمل و نقل به ويژه در سـاعات اوج در كـلان شهرهاي دنيا به يك مشكل جدي تبديل شده است.-

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج