گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,800 تومان

با توجه به كارايي بالاتر تابلوهاي متغير نسبت به تابلوهاي ثابت خبري،لزوم استفاده بهينـه از راههـا روز به روزافزايش مي يابد.دراين پژوهش ابتدا باانواع تابلوهاي متغيرخبري آشنا ميشويم و سپس به فرآيند طراحي و ديگر عوامل مؤثر در جانمايي تابلوها اشاره مي شـود. پـس از طـي مراحـل فـوق الگوريتم هاي مختلف تابلوهاي متغير خبري اعم از الگوريتم فعاليت،نمايش پيغام و فركانس مـورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آشنايي كامـل بـا تابلوهـاي متغيـر خبري،متـدلوژي جهـت مكانيـابي تابلوهاي متغير خبري ارائه مي شود .

خرید و دانلود

با قیمت 6,800 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج