گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,500 تومان

تا كنون تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك بين المللي در مورد روابط بين دول و تحقيقات و اكتشافات فضائي تنظيم شده است كه با ( پيمان اصول حاكمه بر فعاليتهاي دول در تجسسات و استفاده از فضاي ماوراء جو آغاز مي شود و شامل ماه و سيارات و ديگر كرات مي گردد .

 

اين پيمان در بيست و يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ تنظيم گرديد و براي امضاء و تصويب تمام ملل در ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ آماده شده .

نكته مهم اين قرارداد مربوط به حوزة عمليات آن است كه شامل تمام فضا يعني ماه و ديگر كرات است . اصول حقوقي كه در اعلاميه ۱۹۶۲ مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۳ دسامبر ـ ۱۹۶۲ تدوين گرديد مشمول فضا و كرات آسماني مي گردد . اگر چه در عنوان اعلاميه و بعضي مواد آن ذكري از اجسام سماوي بعمل نيامده با اينحال در مورد موضوع فوق هيچگونه ترديدي وجود ندارد . ولي به هر جهت براي برطرف كردن هر ترديدي در اين زمينه معاهده از اصولي سخن مي گويد كه دول دو فعاليت هاي اكتشافي و استفاده خود از فضاي ما وراء جو من جمله ماه و ديگر كرات بايد از آن تبعيت كنند .

آنچه صريحاً در معاهده بيان شده و توسعه و تكامل يافته اصول حقوقي است كه در اعلاميه مجمع عمومي در ۱۳ دسامبر ۱۹۶۵ و قرار داد ۱۵ اوت ۱۹۶۳ مسكو و قرار داد ۱۸۸۴ مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۷ اكتبر ۱۹۶۳ بتصويب رسيده است . بعضي نكات بخصوص نيز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده ۱۹۶۷ بدون شك گام موثري بسوي تدوين مقررات و قوانين فضائي مي باشد .

دانلود فایل تحقیق اصول اساسي حقوق فضا

خرید و دانلود

با قیمت 2,500 تومان
  • انتشار : ۱۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج