گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این فایل باتعداد ۱۶صفحه وفرمت pdfوقیمت۴۰۰۰تومان وکاملأ فارسی در رابطه با انقلاب صنعتی برای شما عزیزان آماده دانلود میباشد.،همان طور که گفته شدپدیده های اجتماعی ناشی از انقالب صنعتی در اروپا وآمریکا از نیمه قرن نوزدهم تا آغاز قرن بیستم تداوم یافت. شمار جمعیت همچنان باال می رفت،فرایند صنعتی شدن دائما در حال پیشرفت بود و مهاجرت به شهر های بی وقفه ادامه داشت و پیامد آن که رشد شهر های مرکزی بزرگ بود به تغییر رابطه شهرهاو روستا منجرشد . پس از پایان جنگ فرانسه و پروس (۷۹-۹۲۷۱) که در اروپا یک دوره صلح آغاز شد و همزمان با تاسیس دولت آلمان ونیروهای آزاد شدند که گرچه برای حل مسایل ساختاری جامعه به کار گرفته نشدند،اما موجب توسعه داد و ستد،تجارت و صنعت شدند و گرچه قدرتمند ولی از لحاظ سیاسی و اقتصادی جدل انگیز بودند. سقوط شدید اقتصادی۹۲۷۱ ،ساختار سست بنیان دو سال پیش را تخریب کرد،دو سال که طی آن مقدار معتنابهی سرمایه گذاریها و برنامه های جاه طلبانه کاذب و انواع معامالت مخاطره آمیز انجام شده بود ، اماکم و بیش راه را برای پیشرفتهای بعدی صنعت هموار کرد . درسال۹۲۱۱ ،آخرین بسط سرمایه داری پیش از جنگ جهانی اول آغاز شد . تعدتد بازارهای بین المللی در نتیجه رشد و توسعهای که در روسیه ،آمریکای جنوبی ،سواحل جنوبی و شمالی آفریقا و برخی قسمتهای آسیا اتفاق افتاد،افزایش یافت و به انعقاد پیمانهایی در بین قدرتهای بزرگ صنعتی به منظور توسعه شعاع نفوذ آنها انجامید و به این ترتیب عصر استعمار آغاز گردید . از آنجا که رشد و توسعه در سه دهه آول قرن نوزدهم ،همراه با تشکیل دولتهای ملی به اوج خود رسیده بود و مجموعه های بزرگ اقتصاد ملی را پدید آورده بود ،اقدامات بعدی منجر به پیدایشیک اقتصاد معتبر جهانی شد. همزمان ، پیشرفتهای مهمی در علوم و فنون صورت گرفت. اختراعهای بیشمار هر روز زندگی و صنعت را زیر و زبر می کردند و سازه های عظیم ،مقیاسهای جدید معماری را پدید آوردند. رشد سریع راه آهن و زیرساختهای ار تباطی ،مرزهای جغرافییایی را در هم شکست که نتیجه آن برقراری تبادل اطالعات بین کشورهای مختلف بود.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج