گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 1,500 تومان

امروزه تقريباً درتمام مراكز آموزشي دنيا تقلب به صورت يك معضل آموزشي درآمده است.اين مقاله به بررسي علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه هاي آمريكامي پردازد.

جيمزكارگ تيلور ، استاد دانشگاه آريزونا ،از تقلب هاي زيادي كه دركلاس درس او- تاريخ موسيقي جاز- صورت مي گرفت متحير بود. دانشجويان از روي برگه يكديگر مي نوشتند، با سرفه كردن به صورت رمزي با دوستانشان ارتباط برقرارمي كردند. ودرحالي كه تظاهر         مي كردند از فرط خستگي، دست خودرا به پشت سرشان مي برند جواب هاراكه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان مي دادند.

او يكبار متوجه دانشجويي شد كه با تلفن همراه جواب ها را به پيجر دوستش مي فرستاد.براي مثال ۲ × ۵۴ بود، بدين معني كه جواب سؤال ۵۴ گزينه ب است. كارگ تيلور آنها را از كلاس بيرون انداخت وبه هردو آنها نمره تك داد.

دردانشكده كوچك مورنينگ سايد درشهر سيوكس ايالت آيووا، هيسرريد، استاد فلسفه متوجه شد كه دردرسش، مقدمات اصول اخلاق، تقريباً هركسي به نحوي درحال تقلب است. دو دانشجو كه ورقه هايشان را تحويل دادند جوابهايشان تقريباً يكسان بود. ريد این قضيه را به رئيس دانشكده گزارش كرد وآنها مورد بازجويي قرارگرفتند كه براساس آن يكي از دانشجويان درآن درس نمره تك گرفت واز بقيه امتحانات محروم شد.

وقايع این چنين بسيار معمول اند. درسالهاي اخيربسياري ا زدانشگا ه ها ودانشكده ها موج عظيمي از سرقت ادبي، تباني درانجام تكاليف وتقلب درامتحانات را گزارش كرده اند.

دانلود فایل تحقیق درباره تقلب هاي دانشگاهي

خرید و دانلود

با قیمت 1,500 تومان
  • انتشار : ۲۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج