امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 1,000 تومان


مهندسين چه كساني هستند؟ آنها چه كار مي كنند ؟ مهندس شدن چقدر طول مي كشد؟

اينها اولين سؤالات هستند كه براي دانشجويان مآل انديش پيش مي آيد و همچنين اينها اولين سؤالاتي هستند كه بايد در هر كتاب مقدماتي مهندسي در مورد آنها مطالبي بيان شود.

از يك نظر مهندسين خالقين و ابداع كنندگان ايده ها و مفاهيم سازندگانوسائل و     ساختمان ها و بالاتر از همه حل كنندگان مسائل مي باشند.

بايستي آنها را براي مواجهه با دنيايي از تغييرات  دنيايي از اعتراضات و مبارزه طلبي هاي جديد و هميشه در تغيير آماده كرد.

حرفه مهندسي:

اغلب مخلوقات زنده محبوس در الگوي دارويني مي باشند. آنها مي بايد يا خود را با محيط متغير اطراف وفق دهند تا زنده بمانند و يا نابود شوند. فقط نوع بشر است كه استثناءاست فقط ما هستيم كه انديشه تغيير محيط اطراف خود را داريم و آن را با نيازهاي خود منطبق مي سازيم.

در سطح بسيار مقدماتي اين نقش از مهمترين مشخصه هاي حرفه مهندسي است.

ريشه هاي مهندسي به زمان اجدادمان بر مي گردد يعني هنگامي كه در جدال براي زنده ماندن اولين بار از ابزار استفاده كرده اند.

دانلود فایل تحقیق و معرفی حرفه مهندسي

خرید و دانلود

با قیمت 1,000 تومان
  • انتشار : ۰۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج