گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان

این فایل باتعداد ۱۲۴صفحه بافرمت ورد وقیمت۹۰۰۰تومان وکاملا فارسی درارتباط باموقعیت جغرافیاییوتقسیمات شهری وسیاسی استان اصفهان.ارتفاعات نزديك شهر ـدنباله ارتفاعات شاه كوه لنجان در جنوب اصفهان به دو رشته كوه كم ارتفاع صفه وبابا سعيد متصل مي شود كه جهت آنها از جنوب به مشرق است. ارتفاع كوه صفه در جنوب شهر اصفهان به ۲۴۰۰ متر مي رسد. اين رشته كوه با تضاريس زيادي كه دارد وبه علت نزديكي آن به ،شهر بر زيبايي موقع طبيعي اصفهان افزوده است. در ۲۵ كيلومتري شمال غربي اصفهان كوههاي سيد محمد واقع شده كه از كنار جاده شوسه اصفهان شروع مي شود وبه كوههاي كرون وقميشلو وعلوي اتصال مي يابد. اين كوه دو سه چشمه كم آب دارد ويكي از آنها به نام چشمه منظر در بين اهالي شهرت دارد واز گردشگاههاي شهر به شمار مي .رود ارتفاعات شمال اصفهان به منزله تپه هاي خاكي محسوب مي شوند كه به گردنه مادر شاه در سه راه اصفهان به تهران متصل ،شده به كوه چاله سياه در ۳۵ كيلومتري شمال غربي اصفهان ختم مي .شود اندكي دورتر شمال جلگه اصفهان را كوههاي نطنز وقمرود كاشان محدود مي كند وكوه معروف كركس به ارتفاع ۳۳۵۰ متر به خط مستقيم در پنجاه كيلومتري شمال اصفهان واقع شده كه اغلب از برف پوشيده است و به واسطه ارتفاعي كه دارد از دور به خوبي نمايان .است تنگ وگردنه ـگردنه هاي معروف اطراف شهر عبارت است از: گردنه ،گاوميش گردنه رخ وتنگ بيدكان كه در سر راه اصفهان به بختياري واقع شده اند. تنگ بيدكان به طول ۱۲ كيلومتر در كوه بيدكان واقع شده ودر مدخل آن آب بسيار گوارايي جريان دارد وراه شوسه اصفهان به شهركرد

خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج