گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان نظریه زبانها و ماشینها که شامل ۲۲۴ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل PowerPoint

 عنوان منبع: نظریه زبانها و ماشینها
Languages & machines
Written By: Thomas A.Sudkamp
جايگاه درس در رشته کامپيوتر
 ضرورت اين درس:
 ضرورت نياز به زبانهای سطح بالا
 ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشين
 تنوع زبانهای برنامه نويسی سطح بالا

۱-۱ نمادگذاری
 نماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-۳٫۷┐=-۳ 
┌۴٫۵┐= ۵ 
نماد ┌x┐ را جزء صحیح بالای x می نامیم.

 نماد └x┘: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. └-۳٫۷┘=-۴ 
└۴٫۵┘= ۴ 
نماد └x┘ را جزء صحیح پایین x می نامیم.

۱-۲ توابع
۱-۳ نظریه مجموعه ها
۱-۴ استقراء ریاضی
۱-۵ قضایا و پیش قضایا
۱-۶ گراف ها
۲-۱ رشته ها و زبانها
۲-۲ مشخصات متناهی زبانها
۲-۳ عبارات و مجموعه های با قاعده 
3-1 گرامرها و زبانهای مستقل از متن
۳-۲مثالهایی از گرامرها و زبان ها
۳-۳گرامرهای باقاعده
۳-۴مروری بر گرامرها و زبان ها
۴-۱ اشتقاقهای چپ و ابهام
۴-۲ گراف یک گرامر
الگوریتم های تجزیه
۴-۳ پارسر بالا به پایین سطحی
۴-۳ پارسر بالا به پایین عمقی
۴-۵ تجزیه پایین به بالا
۴-۶ پارسر پایین به بالای عمقی
فصل پنجم: فرمهای نرمال
۵-۲ حذف قوانین زنجیره ای
۵-۳ عناصر غیر مفید
۵-۴ فرم نرمال چامسکی
۵-۵ حذف بازگشت چپ مستقیم
۵-۶ فرم نرمال گریباخ
فصل هفتم : زبانها و مجموعه های با قاعده
۷-۱ آتاماتای متناهی و مجموعه های با قاعده
۷-۲ گراف عبارات
۸-۱ آتاماتای pushdown
8-2 انواع PDA
8-3 آتاماتای pushdown و زبانهای مستقل از متن
۸-۴ پیش قضیه فشار برای زبانهای مستقل از متن
۸-۵ خصوصیات همبستگی زبانهای مستقل از متن
۸-۶ آتاماتای دو پشته ای
فصل نهم : ماشینهای تورینگ
۹-۱ ماشین تورینگ استاندارد
۹-۲ ماشین تورینگ به عنوان پذیرنده زبان
۹-۳ انواع پذیرش در ماشینهای تورینگ
۹-۴ ماشینهای چند شیاره
۹-۵ ماشین تورینگ با نوار دو طرفه
۹-۶ ماشینهای چند نواره
۹-۶ ماشینهای تورینگ غیر قطعی
فصل دهم : طبقه بندی چامسکی
۱۰-۱ گرامرهای بدون محدودیت
۱۰-۲ گرامرهای وابسته به متن
۱۰-۳ آتاماتای خطی محدود
۱۰-۴ طبقه بندی چامسکی

ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، نرم افزار ، سخت افزار و …….

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,800 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج