گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع اصول حسابداری ۳ که شامل 479 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت وبرنامه ريزي، مدیریت بازرگانی و …….

مختصری از فهرست محتوا 

 • فصل اول
 • حسابداری شعب
 • شرکتها جهت دستيابی  به  يک بازار گسترده فروش و منابع مالی جديد سرمايه در نقاط مختلف ویا حتی خارج از کشور اقدام  به  ايجاد  شعبی  می نمايد .
 • شعبه :
 • سيستم عمليات حسابداری شعب :
 • شعب فاقد دفاتر مستقل   ( سيستم متمرکز ):
 • روش های قيمت گذاری کالای ارسالی به شعب :
 • مثال :
 • مثال :
 • نحوه ثبت حسابداری اين روش :
 • مثال :
 • شعب دارای  دفاتر مستقل  ( سيستم غير متمرکز )
 • سيستم غير متمرکز :
 • فصل دوم
 • حسابداری  قيمت تمام  شده  و روشهای هزينه يابی  سفارشات
 • (قیمت  تمام  شده   و  هزینه ):
 • موجودی های کالا در موسسات توليدی :
 • موجودی کالا:
 • ۱- مواد  خام  مستقيم  :
 • ۲- دستمزد   مستقيم  :
 • صورت حساب توليد يا قيمت تمام شده کالای ساخته  شده  :
 • دومين  رقم :
 • حسابداری صنعتی :
 • موادخام يا مواد مستقيم :
 • دستمزد مستقِيم :
 • سيستم حسابداری سفارشات :
 • روش  هزينه يابی  سفارش  کار :
 • مواد :
 • استفاده از روش  ثبت  دايمی  موجودی ها  دارای  سه مزيت می باشد :
 • دستمزد کارخانه :
 • سربار کارخانه :
 • نرخ جذب سر بار :
 • مثال :
 • نحوه ثبت فروش سفارشات تکمیل شده:
 • مثال :
 • فصل سوم
 • هزینه يابی مرحله ای
 • روش  هزینه يابی   مرحله ای   در  صنایع   تولید  کننده محصولات  شیمیایی  ،  نفت ، نساجی ، سیمان ،  پلاستيک و غيره 
 • دوائر خدماتی :
 • انتقال حساب بين دوائر خدماتی و تولیدی۱-
 • محاسبه معادل آحاد تکمیل شده :
 • مثال :
 • جدول محاسبه معادل آحاد تکميل شده :                               
 • محاسبه قيمت تمام شده واحدهای انتقالی به مرحله۲:
 • محاسبه قيمت  تمام  شده  کالای  در  جريان  ساخت  مرحله ۱ :
 • مثال :
 • محاسبه معادل آحاد تکميل شده و ب ت شده :
 • ۱-۲ محاسبه کالای ساخته شده :                                                                          
 • محاسبه کالایدر جريان ساخت آخر دوره :
 • کالای درجريان ساخت ومفهوم آحاد تکمیل  شده درمراحل :
 • گزارش قیمت تمام شده :
 • محصولات مشترک :
 • مثال  : 
 • محصولات فرعی :
 • مثال  :
 • فصل چهارم
 • هزینه یابی استانداردها
 • انحراف از استانداردها
 • استاندارد های هزینه مواد و انحراف  هزینه  مواد مستقیم :
 • انحراف دستمزد مستقیم :
 • ۲- نرخ دستمزد
 • انحراف نرخ
 • انحراف  سربار کارخانه :
 • مثال :
 • محاسبه انحراف حجم  :
 • محاسبه انحراف قابل کنترل :
 • فصل پنجم
 • ارتباط درآمد و قیمت تمام شده (سود) از نظر مدیریت
 • هزینه های ثابت ، هزینه های  متغیر  و هزینه های مخلوط : هزینه ها را می توان
 • هزینه های متغییر:
 •  هزینه های  ثابت :
 • تغییرات هزینه های ثابت و متغیر به علت تغییرات درسطح تولید :
 • مثال :
 • محدوده تولید و هزینه های متغیر:
 • تجزیه و تحلیل  قیمت تمام  شده – سطح  تولید – سود :
 •    مزیت صورت سود و زیان به فرم حاشیه سود نسبت به شکل سنتی آن :
 • : هزینه متغیر هر واحد از کالای تولیدی
 •    حاشیه ی سود هر واحد:
 •    تکنیک های تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده سود: 
 • : تکنیک معادله سود
 •  تکنیک حاشیه سود  :
 •    حاشیه ایمنی :
 • سوال:
 •    تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده – سطح تولید – سود در مورد شرکتهای چند محصولی:
 •     ترکیب فروش :
 •  روشهای محاسبه  میانگین  موزون:
 •    تعریف هزینه یابی مستقیم وجذبی :
 • فصل هفتم
 • صورت جریانهای نقدی
 •    مقدمه:
 • دراصول حسابداری ۱بيان شد كه غالب  موسسات  به  دنبال كسب سودآوری ونقدينگی هستندقدرت سودآوری يعنی  افزايش  مبلغ  حقوق صاحبان سرمايه از طریق فعاليتهای تجاری يا به طور دقيق تر قدرت  سودآوری يعنی رضايت صاحبان سرمايه ازبازدهی سرمايه گذار-يكه در موسسات انجام داده اند .
 • ميزان  توانايی  پرداخت بدهی ها  و از عهده  برآمدن انجام تعهدات درزمان سررسيد را قدرت نقدينگی گويند. صورت سودوزيان برای اندازه گيری شكست و يا موفقيت موسسات دردستيابی به اهداف سودآوری تعيين شده تنظيم می گردد .
 • صورت جريان های نقدی:
 • اهميت  ويژه  جريان  نقدی  ناشی  از فعاليت های  عملياتی :
 • مثال :
 • جريان های نقدی ناشی از فعاليت های عملياتی:
 • دریافت های نقدی از مشتريان :
 • پرداختهای نقدی بابت خريد مواد اوليه يا كالا :
 • پرداخت های نقدی بابت هزینه ها:
 • روابط بین پرداختهای نقدی و هزینه ها:
 • پرداخت وجوه  نقدی  بابت مواد اولیه یا  کالا وهزینه های عملیاتی:
 • پرداخت وجوه نقد بابت بهره و مالیات:
 • عوامل موثربر ایجاد تفاوت بین سود خالص و خالص وجوه ناشی از فعالیت های عملیاتی :
 •    گزارش جریان نقدی عملیاتی:
 • جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سر مایه گذاری :
 • پرداخت وجوه نقد بابت خرید دارایی ثابت :
 • وجوه  نقد حاصل  از  فروش دارایی های  ثابت :
 • سوال :
 • پرداخت سود به سهامداران :
 • رابطه بین صورت جریان های نقدی و ترازنامه :
 • فصل هشتم
 • سرمايه گذاريها و صورتهای مالی تلفيقی
 • سرمايه گذاری در اوراق قرضه و دلایل آن:
 • حسابداری سرمايه گذاری در اوراق قرضه :
 • خريد اوراق قرضه باصرف يا کسر:
 • روش های  مستهلک کردن  اوراق  قرضه :
 • فروش اوراق قرضه خريداری شده :
 • ۲- تصاحب :
 • حسابداری سرمايه گذاری در سهام :
 • خريد سهام  – روش قيمت تمام شده :
 • نحوه ثبت اين فعاليت مالی :
 • سود سهام خريداری شده – روش قيمت تمام شده :
 • فروش  سهام  ساير  شرکتها :
 • ثبت :
 • اقل قيمت تمام شده يا  قيمت بازار سرمايه گذاری  در سهام  ساير شرکتها :
 • ثبت مربوط به زیان تحقق نیافته در پایان دوره :
 • سرمایه گذاریهای بلند مدت :
 • حسابداری سرمايه گذاری  در سهام  ساير شركت ها ـ روش حقوق صاحبان سرمايه :
 • فروش سهام سایر شرکتها – روش حقوق صاحبان سرمایه :
 • صورت های مالی تلفيقی :
 • فصل نهم
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی
 • صورتهای مالی مقایسه ای و تجزیه و تحلیل روند :
 • تجزيه وتحليل نسبتهای مالی:
 • تجزیه و تحلیل عملکرد (سود آوری) :
 • نرخ بازدهی حقوق صاحبان :
 • سود هر سهم عادی (EPS) :
 • فرمول محاسبه
 • نرخ بازدهی سود تقسیمی :
 • بررسی  توانایی باز پرداخت بدهی :
 • نحوه محاسبه
 • نسبت بدهی به  مجموع  داراییها :
 • نسبت حقوق صاحبان سرمایه به مجموع داراییها  :
 • تجزيه و تحليل وضعيت نقدينگی :
 • سرمایه در گردش :
 • نسبت جاری :
 • نسبت سريع :
 • نسبت گردش موجودی كالا :
 • گردش حساب بدهكاران :
 • متوسط دوره وصول طلب :
 • تجزيه و تحليل  نسبت های مالی :
 • گذشته موسسه مورد تجزیه و تحلیل :
 • يادداشت صورت های مالی :
 •    يادداشت احتمال وقوع :
 • ساير يادداشت توصيفی :
 • تاثير تورم :
 • فرمول کلی برای تبدیل داراییهای ثابت(زمین،ماشین آلات وتجهیزات و داراییهای  نا مشهود ) به شرح زیر است:
 • قیمت تمام شده به ریال جاری: 
 • اقلام غیر پولی :
 • اقلام پولی :
 • حسابداری قيمت جاری :

 این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج