گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع روش تحقيق در مديريت که شامل ۳۳۲ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت و …….

فهرست کلی
فصل اول – کليات

 • مباحث اين فصل :
 • مباحثي در زمينه شناخت
 • ديدگاههای شناختي
 • مفهوم و فلسفه تحقيق علمي
 • هدف تحقيق علمي
 • قواعد تحقيق علمي
 • پيشنيازهای تحقيق علمي
 • تعاريف علم ،علوم انساني،نظريه، و…..
 • شناخت انواع متغير
 • … و شناخت فرايند تحقيق علمی

فصل دوم – انواع تحقيقات علمي

 • مباحث اين فصل :
 • تحقيقات علمي بر اساس هدف 
 • – بنيادی
 • -کاربردی
 • – عملي 
 • تحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش
 • – تاريخي
 • – توصيفي
 • – هبستگي
 • – تجربي
 • – علًٍي

فصل سوم – انتخاب و بيان مساله تحقيق

 • مباحث اين فصل :
 • طرح مساله تحقيق 
 • انتخاب و تعيين حدود مساله 
 • مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق
 • شناسائي و تحليل مساله تحقيق 
 • تعيين متغيرها و تدوين مدلهای علًي 
 • نحوه بيان مساله ونگارش آن

فصل چهارم – تدوين فرضيه

 • مباحث اين فصل :
 • تعريف فرضيه 
 • نقش فرضيه در تحقيق علمي 
 • انواع فرضيه در تحقيقات تجربي
 • ويژگيهاي يک فرضيه خوب
 • شيوه نگارش و ارزيابي فرضيه 

فصل پنجم – نمونه گيري

 • مباحث اين فصل :
 • تعريف نمونه و جامعه آماری 
 • انواع نمونه و روش انتخاب آن
 • نمونه های احتمالي
 • نمونه های غير احتمالي 
 • روشهای بر آورد حجم نمونه
 • ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه

فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات

 • مباحث اين فصل :
 • تعريف ابزار سنجش 
 • انواع ابزار سنجش
 • ابزارهای استاندارد
 • ابزارهای محقق ساخته 
 • مقياسهای سنجش 
 • مقياسهای سنجش کميًات
 • طيفهای سنجش کيفيًات
 • روائي و پايايي ابزار سنجش 

فصل هفتم – روشهای گردآوري اطلاعات

 • مباحث اين فصل :
 • انواع روشهای گردآوري اطلاعات 
 • روشهای کتابخانه ای
 • روشهای ميداني
 • روش آزمون
 • پرسشنامه
 • مصاحبه
 • مشاهده
 • و . . . . . 
 • روشهای ترکيبي

فصل هشتم – کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها

 • مباحث اين فصل :
 • تعريف کد گذاری
 • روش اجرا
 • استخراج داده ها 
 • دستي
 • سوالات باز
 • سوالات بسته
 • استفاده از رايانه
 • سوالات باز
 • سوالات بسته

فصل نهم – تجزيه و تحليل داده ها

 • مباحث اين فصل :
 • تجزيه تحليل داده ها 
 • تجزيه تحليل کيفي 
 • تجزيه و تحليل کمي
 • استفاده از آمار توصيفي
 • استفاده از آمار استنباطي

فصل دهم – تنظيم و تدوين گزارش تحقيق

 • مباحث اين فصل :
 • عناصر و ساختار گزارش تحقيق 
 • عنصر مقدمات
 • عنصر فهرستها
 • عنصر متن
 • عنصر کتابنامه
 • عنصر پيوستها
 • – شيوه استفاده از اثار ديگران

فصل یازدهم – تهيه و تنظيم طرح تحقيق

 • مباحث اين فصل :
 • دلايل توجيهي تهيه طرح تحقيق 
 • تسهيل برنامه ريزي اجرائي 
 • کسب حمايت ديگران
 • آگاه کردن افراد موثر در تصويب
 • انواع طرح تحقيق
 • بر اساس ماهيت تحقيق
 • بر اساس مراحل پيشرفت
 • عناصر و ساختار طرح تحقيقاتي

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 6,800 تومان
 • انتشار : ۰۷ اسفند ۹۴
 • دسته بندی :
 • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج