گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها که شامل ۱۹۰ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و …….

فصل اول -مفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالی

 • نقش دولت و اندازه ی دولت
 • نظر کلاسيک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت
 • مکانيسم بازار

فصل دوم- روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی

 • هدف کلی درس:
 • آشنايی با ميزان افزايش يا کاهش نقش دولت
 • معيار های اندازه گيری نقش دولت
 • دلايل رشد هزينه های دولت (سه ديدگاه)

فصل سوم-عدم کارايی مکانيسم بازار

 • هدف: آشنايی با مواردی که موجب عدم کارايی مکانيسم بازار گرديده و توجيهی برای دخالت دولت جهت بهبود کارايی می گردد و شامل:
 •             پی آمدهای خارجی، کالاهای عمومی
 • موارد مورد بحث در فصل سوم:
 • پی آمدهای خارجی منفی (هزينه های خارجی)
 • قيمت گذاری بر اساس هزينه ی نهايی و پی آمد های خارجی
 • روش های دخالت دولت برای تعيين سطح مطلوب توليد
 • پي آمد خارجی مثبت (فايده ی خارجی)
 • چگونگی تعيين سطح توليد در شرايط وجود فايده ی خارجی
 • کالا های عمومی
 • تقاضای کالای عمومی و منحنی آن
 • توليد بهينه ی کالاهای عمومی (نظريه ی پل ساموئلسن)

فصل چهارم-دولت و توزيع درآمد

 • هدف اين فصل:
 • آشنايی با نقش دولت در توزيع درآمد به عنوان يکی از مواردی که مکانيسم بازار در آن دچار عدم کارايی است.
 • موارد مورد بحث در فصل چهارم:
 • منابع ايجاد درآمد خانوار ها
 • علل نابرابری در توزيع درآمد
 • روش های تعيين ميران نا برابری
 • ديدگاه مخالفين و موافقين دخالت دولت در توزيع درآمد
 • ديدگاه مطلوبيون
 • آشنايی با تامين اجتماعی در ايران

فصل پنجم: ماليات و انواع آن

 • مورد مورد بحث:
 • اهميت ماليات
 • ماليات ار ديدگاه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
 • اجزاء ماليات
 • انواع ماليات
 • پايه های مناسب دولتی
 • وقوع مالياتی

فصل ششم-تاثير ماليات بر بازار

 • هدف کلی فصل:
 • بررسی سطح توليد و قيمت قبل و بعد از برقراری ماليات
 • تعيين سهم گروه های مصرف کننده، عرضه کننده و دولت از ماليات
 • تاثير وضعيت کشش های منحنی عرضه و تقاضا در سهم گروه ها از ماليات
 • بررسی سطح توليد و قيمت قبل و بعد از برقراری ماليات منفی(سوبسيد)
 • تاثير وضعيت کشش منحنی های عرضه و تقاضا
 •     بر سهم گروه ها از سوبسيد
 • تاثير ماليات بر بازار:
 • انتقال بار مالياتی
 • تاثير بر توزيع درآمد و تخصيص منابع

فصل هفتم-بودجه

 • هدف:
 • آشنايی با تعاريف بودجه، مراحل تهيه و تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت بودجه
 • موارد مورد بحث در بودجه:
 • تعريف بودجه و اجزای آن
 • مراحل بودجه: تهيه و تنظيم، تصويب، اجرا، نظارت
 • مراحل اجرای بودجه: ابلاغ، مبادله موافقت نامه، تخصيص اعتبار
 • مراحل تخصيص اعتبار
 • روش های نظارت بر بودجه
 • اصول بودجه

فصل هشتم: سياست های مالی دولت

 • هدف:
 • آشنايی با ابزار سياست های مالی دولت شامل ماليات و مخارج دولت
 • آشنايی با تاثير سياست های مالی دولت (تغيير ماليات ها و مخارج) بر درآمد ملی

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج