گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت رفتار سازمان که شامل ۲۷۵ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های مديريت، حسابداری، اقتصاد و …….

 • گفتار اول:
 • موضوع رفتار سازماني
 • مطالعه رفتار سازمانی
 • کشف روابط انسانی الگوهای رفتار و نظرهای رفتاری
 • کشف روابط علت و معلول و چراهای رفتار در سازمان
 • موضوع رفتار سازماني
 • ديدگاه نوين مديريت
 • بعد فني
 • بعد انساني
 • بعد ادراكي
 • بعد فنی:
 •  توانائی فنی شامل:
 • حسابداری، کامپیوتر، مهندسی، بازاریابی.
 • رفتار سازمانی 
 • مشخصه هاي رفتار سازماني از نظر لاري كامينگز
 • گفتار دوم:
 • تاريخچه، طبيعت و حيطه رفتار سازماني
 • سير تكوين رفتار سازماني
 • مكتب مديريت علمي
 • جنبش روابط انساني
 •  مطالعات هاثورن
 • روش تشخيص در مطالعه رفتارسازماني
 • سطوح تجزيه و تحليل در رفتارسازماني                 
 • ارتباط فرد،گروه و سازمان
 • تلفيق زندگي كاري و خانوادگي
 • عوامل موثر در رضايت شغلي
 • مسائل حل نشده در رضايت شغلي
 • تعامل رضايت شغلي و رضايت از زندگي
 • فرایند انگیزش
 • تئوري هاي انگيزش
 • مدل هاي محتوايي
 • مدل هاي فرآيندي
 • تئوري هاي محتوايي انگيزش كار
 • مدل هاي محتوايي Content Model
 • سلسله مراتب نيازهاي مازلو
 • تئوري Y مك گريگور
 • انسان بالغ آرجريس
 • تئوري دوعاملي هرزبرگ
 • تئوري ERG آلدرفر
 • مهمترین تئوریهای محتوایی انگیزش
 • سلسله مراتب نيازهاي مازلو
 • Hierarchy of Needs Theory
 • Maslow’s Hierarchy of Needs
 • ويژگي هاي سلسله مراتب نيازهاي مازلو
 • Theory X and Theory Y (Douglas McGregor)
 • تئوریX  و Y داگلاس مک گریگور
 • تئوري ERG آلدرفر
 • مفهوم کلی نظریه ERG
 • ERG Theory (Clayton Alderfer)
 • خواست هاي كاركنان
 • Two-Factor Theory (Frederick Herzberg)
 • انسان بالغ آرجريس
 • انسان بالغ آرجريس
 • تئوری انسان بالغ آرجریس
 • David McClelland’s Theory of Needs
 • Matching Achievers and Jobs
 • تئوري هاي فرآيندي انگيزش كار
 • تئوري هاي برابري
 • تئوري انگيزش انتظار وروم
 • مدل پورتر-لاولر
 • تئوري برابري Equity Theory
 • Equity Theory (cont’d)
 • Equity Theory
 • مدل پورتر-لاولر
 • مدل انگيزش پورتر-لاولر
 • عوامل ايجاد اختلال در فراگرد ارتباطات    
 • ارتباطات افقی
 • ارتباطات عمودی
 • ارتباطات مورب
 • سيستم های ارتباط رسمی    
 • مقايسه کارکردهای شبکه های ارتباط رسمی
 • این فصل از دو گفتار به شرح ذیل تشکیل گردیده است:
 •  گفتار اول                   
 •    زمینه تاریخی و مطالعات کلاسیک رهبری
 • گفتار دوم                 
 •  تئوریهای رهبری 
 • گفتار اول : زمینه تاریخی و مطالعات کلاسیک رهبری
 • اهداف گفتار اول
 •  1- اهميت رهبري
 • ۲- تعريف رهبری
 • ۳- تمايز مديريت و رهبري
 • گفتار دوم : تئوری های رهبری
 •  اهداف گفتار دوم
 • ۱- رهيافت صفات مشخصه (خصوصیات رهبر)
 • ۲- رهيافت رفتار رهبری
 • ۳- رهيافت اقتضايي رهبری
 • ۴- رهيافت جاذبه استثنايي
 • تعريف رهبری
 • تمايز مديريت و رهبري
 • بعضی ویژگی های مدیران در مقابل رهبران
 • خصوصیت مدیر 
 •  خصوصیت رهبر                     
 • ۱- حيات بخشي (در سطح عالي)
 • ۲- احياء گري (در سطح هماهنگي يا مياني)
 • ۳- اداره (در سطح عملياتي و اجرايي)
 • گفتار دوم : تئوری های رهبری
 •  اهداف گفتار دوم
 • ويژگي هاي ابتدايي:
 • ويژگي هاي امروزي:
 • شش ويژگي:
 • ۱- نگرش خصوصیات رهبری
 • ۲- رهيافت رفتار رهبری
 •    تشابه با رهيافت صفات رهبري:
 • رهبري عامل اصلي در عملكرد و نگهداري منابع انساني
 •             تفاوت با رهيافت صفات رهبري:
 • مطالعات رهبري دانشگاه آيوا
 • كرت لوين و همكارانش در دانشگاه آيووا
 • مطالعات رهبري دانشگاه ميشيگان
 • شناسايي سبك هاي رهبري كارمندمحور و توليدمحور
 • نتايج:
 • پيوستار رهبري
 •  شناسايي پيوستار رهبري كارمندمحور و توليدمحور توسط اشميت و تاننبوم
 • نتايج:
 • خلاصه پيوستار سبك هاي رهبري حاصل از مطالعات كلاسيك و تئوري هاي رهبري
 • مطالعات رهبري دانشگاه اوهايو
 • شبكه (سبك سنج) رهبري
 •  شناسايي شبكه رهبري توسط بليك و موتون
 • نتايج:
 • شبكه (سبك سنج) رهبري
 •  پنج سبك رهبري شبكه مديريت
 • سبکهای شبکه مدیریت
 • سبك هاي شبكۀ مديريت و چهار سيستم ليكرت
 • سبکهای شاخص شبکه مدیریت
 • شبكه (سبك سنج) رهبري
 •  نتايج:
 • سيستم هاي رهبري
 •  سيستم هاي رهبري توسط رنسيس ليكرت
 • نتايج:
 • سيستم هاي رهبري
 • شناسايي چهار سيستم مديريتي
 • سيستم هاي رهبري ليكرت
 • مديران سيستم ۱:
 • سيستم هاي رهبري ليكرت
 • ۳- رهيافت اقتضايي (ايجابي)
 •    بر اساس نظريه هاي اقتضايي رهبري متغيرهاي موثر بر سبك رهبر
 • ۱- ويژگي هاي شخص رهبر
 • ۲- ويژگي هاي فردي كاركنان
 • ۳- ويژگي هاي گروه
 • ۴- ساختار گروه، بخش و يا سازمان
 • عناصر تعیین کننده وضعیت در مدل فیدلر
 • مدل اقتضائي فيدلر
 • سبک رهبری
 • وظیفه مدار
 • روابط انسانی
 • نتايج:
 • علل پذيرفته شدن مدل اقتضائي فيدلر
 • توسعۀ برنامۀ ”تطبيق رهبر“
 • تئوري مسير- هدف رهبري
 • هاوس و ميشل
 • تئوري انگيزش انتظار
 • تحقيقات اوهايو
 • مفهوم تئوري مسير-هدف رهبري
 • مفاهیم تئوری مسیر- هدف
 • خلاصۀ نگرش مسير-هدف
 • سبک های عمده رهبری در تئوری مسیر- هدف
 • نگرش وضعی یا دور زندگی
 •  1- سبک وظیفه:
 • ۲- سبک رابطه:
 • عامل بلوغ در مدل هرسی و بلانچارد
 • چهار سبک رهبری در مدل هرسی و بلانچارد
 • ۱- سبک دستوری (Telling) :
 • ۲- سبک توجیهی (selling) :
 •  3- سبک مشارکتی (participative):
 • ۴- سبک تفویضی (delegating):

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
 • انتشار : ۰۷ اسفند ۹۴
 • دسته بندی :
 • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج