گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

موضوع پایان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري در اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده
بررسي عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام نشان مي دهد كه پديده رسوب گرفتگي در اين شبكه ها سبب ايجاد مشكلات عملياتي مي گردد و هزينه هاي عملياتي به ميزان قابل ملاحظه اي با گذشت زمان افزايش مي يابد. آمارهاي ارائه شده در اين زمينه اهميت توجه به اين پديده را نشان مي دهد و بكارگيري روشهاي مناسبي براي كاهش اين پديده را ضروري مي سازد.
هدف از اين پايان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري مبدلهاي حرارتي بر عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن و ارائه روشي مناسب براي كاهش آن در اين شبكه ها مي باشد. در اين مطالعه ابتدا براي روشنتر شدن اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن به بررسي تأثير اين عامل بر سطح انتقال حرارت و نيز هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز به منظور اصلاح شبكه از طريق وارد نمودن ضرايب رسوب در محاسبات ، پرداخته شده است. در ادامه مدلهاي حرارتي و هيدروليكي رسوب براي بيان رفتار ديناميكي رسوب با زمان معرفي گرديدند. با استفاده از مدلهاي حرارتي مي توان ميزان رسوب گذاري در يك مبدل را با توجه به سرعت سيال سمت لوله و دماي ديواره برآورد نمود. همچنين با استفاده از مدلهاي افت فشار مي توان اثرات هيدروليكي رسوب را پيش بيني كرد. با استفاده از اين مدلها اثرات رسوب بر عملكرد حرارتي و هيدروليكي شبكه پيش گرم كن نفت خام به طور كامل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند. در نهايت تغييرات و اصلاحات مناسب در شبكه به منظور كاهش رسوب پيشنهاد شده است. اين اصلاحات به دو صورت انجام مي گيرد. در حالت اول تغييرات مورد نياز تنها در ساختار مبدل انجام مي گيرد و ساختار شبكه تغيير نمي كند. اما در حالت دوم تغييرات در ساختار شبكه علاوه بر اصلاحات مورد نياز مبدلها ، صورت مي گيرد. هر دو حالت اصلاح سبب كاهش رسوب و افزايش بازيابي حرارتي شبكه مي گردند اما حالت دوم عملكرد حرارتي و هيدروليكي مناسب تري با زمان دارد و صرفه جويي بيشتري در هزينه انرژي نشان مي دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
مقدمه
اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام
مكانيزم هاي رسوب
عوامل مؤثر بر رسوب
راههاي كاهش رسوب گرفتگي
فصل اول: روشهاي اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي
 مقدمه
هدفيابي در پروژه هاي اصلاحي
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 هدفگذاري بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 طراحي اصلاحي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت
 اهميت بررسي افت فشار در شبكه مبدلهاي حرارتي
روابط افت فشار براي مبدلهاي پوسته و لوله اي
 محاسبه حداقل سطح مورد نياز شبكه بر مبناي افت فشارهاي مجاز
 هدفگذاري شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس افت فشار ثابت
 طراحي اصلاحي شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت                                                            
تحليل مسأله باقيمانده بر اساس افت فشار ثابت
محاسبه افت فشار ايده آل هر مبدل

و…

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج