امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
 تاریخ آبرسانی از روزگاری آغاز می گردد که بشر زندگی گروهی را بر گزید لذا برای تامین نیاز خود از آب اولین شهرها را در کنار رودخانه هایی مانند نیل دجله فرات ساخت . در جاهایی که دسترسی به آب رودخانه نبود برای رفع نیازهای خود اقدام به کندن چاه نمود چون همه آبهایی که در دسترس بودند از نظر کمی و کیفی جوابگوی نیاز های انسان را نداشتند به فکر جابجایی آن افتاد و تکنیک های آبیاری و آبرسانی به وجود آمد از جریان رودخانه بشر این قانون طبیعی را آموخت که آب می تواند خود به خود از بلندی به گودی روان گردددر جاهایی که آب در گودی قرار داشت بشر به تقلید از طبیعت و با کندن شیارهای روبازی در زمین شیب لازم را برای بر قرار کردن جریان آب ایجاد نمود.
(کانالهای آبیاری) این فکر را انسان پس از هزاران سال گسترش داد و برای برداشت از آب های بسیار گود به جای شیارهای رو باز نامبرده کوره ها و آبراهه های زیر زمینی برای جریان یافتن آب به وجود آورد.(قنات یا کاریز).در قدیم شبکه آبرسانی شهرها با شبکه آبرسانی کشاورزی از هم جدا نبودند و انسان با دستبرد در چگونگی آب آنرا برای آشامیدن مناسب می ساخت تنها از گذشته ای نزدیک بود که با توجه بیشتر انسان به کیفیت آبهای آشامیدنی و مخصوصا” از دید بهداشتی و گند زدایی آنها شبکه های آبرسانی شهری از شبکه های آبرسانی کشاورزی جدا شدند.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج