امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
 در اين پروژه موضوع مورد بحث انواع سيستم هاي حمل و نقل درونشهري ميباشد و محاسن و معايب هر يك از سيستم ها و چگونگي اجراي و نقات ضعف آنها مورد بررسي قرار گرفته است. به طور كلي هدف تمامي سيستم هاي درون شهري جابجايي مسافر از مكاني از شهر به مكاني ديگز ميباشد. با توجه به موقعيت شهر و اهميت آن و تعداد جمعيت آن ميتوان از هر يك از سيستمها به طور مجزا و يا با هم استفاده نمود. مثلا در شهر كوچك و كم جمعيتي مثل اردكان در زمان فعلي نيازي به منوريل يا تراموا نميباشد و همان اتوبوس هم جوابگو ميباشد و در شهر بزرگي مثل تهران با انبوه جمعيت نياز حتمي به سيستمهاي جديد حمل و نقل درون شهري ميباشد.اين موضوع را نتيجه گرفت كه در سيستم حمل و نقل هر شهري با توجه به ميزان تراكم جمعيت و منابع و امكانات و مخارج طرح ميتوان از سيستم هاي پيشرفته استفاده نمود و اين موضوع قابل توجه است كه سيستم هاي حمل و نقل فضاي كمتري را اشغال ميكننند و چون موضوع تراكم جمعييت مطرح است و در روي زمين جمعيت انبوه و فضاها محدود و پيچيدگي بيشتري وجود دارد سيستم هاي حمل و نقل ريلي مي تواند گزينه مناسبي براي حمل و نقل درون شهري باشند مانند منوريل . 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج