گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
فایل Word پایان نامه ی بررسي ارتباط ارتفاع قوس طولي داخلي پا با آسيب هاي ورزشي مچ پا و زانو در دونده ها ي حرفه ای مرد شامل ۱۰۵ صفحه می باشد. درک تعامل پا با زمين به دليل پيچيدگي ساختار آن كار ساده اي نيست. استفاده از وسايل اندازه گيري فشار كف پايي مي تواند وسيله اي مناسب برای تعيين وضعیت ساختاري پا باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد كه تغيير در ساختار پا به ويژه قوس طولي داخلي مي تواند احتمال بروز آسيب را افزايش دهد. همراه شدن تغييرات پاتولوزیک بيومكانيك پا با فعاليتي مانند دويدن كه نيروي عكس العمل زمين را تا ۵ برابر وزن بدن افزايش مي دهد، هنوز هم يكی از مهمترين موضوعات مورد بحث و متناقض باقي مانده است. هدف از انجام این تحقیق بررسي تأثير وضعيت قوس طولي پا بر بروز آسيب هاي ورزشی در دونده های حرفه ای و نيز بررسي ارتباط تست باليني ناويكولار دراپ با سنجش هاي فشار کف پا (پدوباروگرافي) بود.متد: ۴۷ دونده حرفه اي با استفاده از تست ناويكولار دراپ در سه گروه دارای قوس كف پاي نرمال، Low Arch و High Arch تقسیم شدند. همچنين با استفاده از سيستم emed-x پارامترهايMaximum Force ، Peak Pressure و Contact Area نيز در دو وضعيت استاتيك و ديناميك اندازه گیری و ثبت شدند. يافته ها: آزمون آماري ۲χ ارتباطي بين آسيب هاي دويدن و ارتفاع قوس نشان نداد(۵۸/۰=P). همبستگي بين تست باليني ناويكولار دراپ و Modified Arch Index محاسبه شده از سنجش هاي پدوباروگرافي در دو وضعيت استاتيك و ديناميك بين ۳۲/۰ تا ۵۷/۰ بود.
اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول آناتومي، بيومكانيك و مطالب ضروري در موردآشنايي با قوسهاي كف پائي و نحوه اندازه گيري قوس طولی داخلی شرح داده مي شود. در بخش دوم، كار تحقيقاتي حاضر با عنوان “بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با شیوع آسیب های مچ و زانوی دونده های حرفه ای مرد” ارائه ميگردد. استخوان بندي پا از سه قسمت تشکیل شده است: تارس Tarsus(مچ پا)، متاتارس Metatarsus (كف پا) و انگشتان Phalanges. تارس شامل هفت استخوان از نوع كوتاه بنام هاي تالوس، كالكانئوس، ناويكولار، سه استخوان كانئيفورم داخلي، مياني، خارجي و كوبوئيد می باشد. اين هفت استخوان علاوه بر آنكه با هم مفصل مي شوند در جلو هم با پنج استخوان متاتارس در ارتباط مي باشند و در نهایت هر يك از اين پنج استخوان با يكي از انگشتان مفصل مي شوند. هر انگشت پا دارای سه بند يا فالانكس مي باشد. بجز شست كه داراي دو بند است

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج