گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
موضوع اين پژوهش بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار مي باشد و هدف اصلي ما شناخت آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري اضطراب است و كار زنان چه ميزان بر اضطرابشان تاثير مي گذارد؟ فرضيه اين پژوهش اين است كه بين اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد نمونه ‌آماري در اين تحقيق ۱۰۰ نفر از زنان تهراني مي باشند كه در سال ۸۵-۸۴ به صورت تصادفي انتخاب شده اند و با استفاده از تست اضطراب كتل از ۵۰ زن شاغل و ۵۰ زن خانه دار بين ۲۵ سال تا ۴۵ سال گرفته شده است. بر اساس تجزيه و تحليل آماري مي توان گفت كه به احتمال ۹۹ در صد و P > %1 بين اضطراب زنان خانه دار و شاغل تفاوت معني داري وجود دارد. پس در اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم كه كار باعث كاهش اضطراب زنان مي شود و مشغله هاي خانه داري و تربيت فرزندان و به عبارتي خانه دار بودن زنان در بالا بردن اضطرابشان نقش موثري دارد. 
در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهي دارد و اغراق نگفته ايم اگر به گوئيم بخشهايي از جامعه در دست زنان شاغل است وجامعه بروي آنها حساب مي كند زن در عصر حاضر در خانواده و هم در جامعه نقش مهمي را ايفا مي كند ، از جمله تربيت فرزندان ‌آگاه و عالم، فراهم كردن محيط آرام و ايجاد آرامش در خانواده و فعاليت در امور اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و سياسي موجب شده است كه باري از جامعه را بدوش بكشند و پا به پاي مردان در پيشبرد اهداف جامعه نقش مهمي داشته باشند حتي زنان در بخشهايي مشغول فعاليتهايي هستند كه مردان نمي توانند جايگزين آنها شوند در عين حال شرايط اجتماعي فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آنرا نداشته است. اشتغال زنان از سوئي با مسائل جاد و برخي از موارد مواجه گرديده و از سوي ديگر اختلاف عقيده را در ميان گروه هاي مختلف مردم موجب شده است. هر چه نقش زنان در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر مي شود، و هرچه از تفاوتهاي زنان و مردان در به عهده گرفتن مقامها و مسئوليتهاي گوناگون كاسته مي شود، زنان بيشتري به مناصب مديريتي در سازمانها و نهادهاي مختلف دست مي يابند و همراه با آن با دشواريها و مسائل پيچيده مديريت مواجه مي شوند كه متاسفانه هنوز اين گونه دشواريها براي مديران زن به قوت دو چندان خود نمايي مي‌كند . جامعه امروز، اجتماع تبادل اطلاعات است و آنچه رشد همه جانبه را در جامعه تسريع مي كند، سرعت بخشيدن به اين تبادل است . زنان به عنوان نيمي از پيكره اجتماع از اين قاعده مستثني نيستند، و بي ترديد آنچه مي تواند اين قشر از جا معه را به رشد مورد انتظار و به شرايط مطلوب برساند، انتقال و تبادل اطلاعات در مقولات مختلف مورد نياز و مربوط به آنهاست. آسيب شناسي اين موضوع مي تواند گوياي بخش بزرگي از موانع رشد زنان درجامعه ما باشد انتقال اطلاعات مورد نياز بانوان و حتي آ‌نچه درباره آنها و مختص آنهاست. در جامعه ما بسيار ضعيف است . اين ضعف از يك سو ريشه در ضعف ابزار اطلاع رساني زنان دارد كه به طور خاص نشريات تخصصي زنان را شامل مي شود، اين ضعف بيشتر در بعد كمي خود نمايي مي كند؛ چنان كه با وجود رشد بسيار در خور توجه تعداد عناوين نشريات در سالهاي گذشته، تعداد نشريات تخصصي زنان همچنان محدود و معدود است و مهمتر آنكه هيچ تلاشي از سوي دست اندركاران براي جبران اين كمبود شديد صورت نمي گيرد. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج