گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
. با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و … تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مکان مورد نياز اين انرژي افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.
فصل اول درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.فصل دوم به توضیح درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربوپمپ هاودرنهایت آشنایی مختصری درموردپمپ های کاربردی درصنعت پرداخته شده است.

عنوان مطالب صفحه

مقدمه ۱
فصل اول
تقسیم بندی کلی پمپ ها ۲
انواع پمپ ها جابه جایی مثبت ۳
پمپ های دوار ۴
پمپ های رفت وبرگشتی ۹
مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی ۱۰
فصل دوم-توربوپمپ ها
اجزای اصلی توربوپمپ ها ۱۱
محاسبه هدتولیدی پروانه ۱۳
منحنی مشخصه ۱۶
پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH 18
بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها ۲۳
قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها ۲۶
جنس اجزای توربوپمپ ها ۳۵
اجزای فرعی درتوربوپمپ ها ۳۸
پمپ های چندطبقه فشارقوی ۴۳
ضمائم ۴۵
منابع ۴۹ 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج