گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این پروژه در ارتباط با بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن می باشد در ابتدا به بررسی اجزای انفجار و پارامترهای آن پرداخته شده است سپس انواع تئوریهای انفجار به همراه معرفی انواع مواد منفجره آورده شده است. در قسمت آخر پروژه بهینه سازی انفجار در دو معدن سنگ آهن چغارت و گل گهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به اینکه انتخاب روش مناسب جهت انفجار باعث کاهش هزینه های معدن، خردایش مناسب سنگها، ایمنی بیشتر و بسیاری مزایای دیگر می شود، در این تحقیق با شناخت درست اجزای انفجار و تئوریهای مختلف با بهینه سازی انفجار آشنا می شویم. در این تحقیق انواع مواد منفجره و خواص آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است بعلاوه بهینه سازی آتشباری در دو معدن بزرگ آهن ایران، چغارت و گل گهر بررسی شده است.

فصل اول: تعریف پارامترهای طراحی انفجار
عنوان
مقدمه ۷
۱-۱- تعریف پارامترهای طراحی انفجار ۸
۱-۲- روش های طراحی پارامترهای انفجار ۱۴
۱-۲-۱- ضخامت بار سنگ ۱۴
۱-۲-۲- روشهای محاسبه بردن ۱۵
۱-۲-۳- فاصله ردیفی چالها ۱۶
۱-۲-۴- ارتفاع پله ۱۷
۱-۲-۵- اضافه چال ۱۸
۱-۲-۶- گل گذاری ۱۹
۱-۲-۷- شیب چال ۲۰
۱-۲-۸- محاسبه وزن ستون ماده منفجره ۲۱
۱-۲-۹- خرج گذاری منقطع یا چند مرحله ای ۲۲
۱-۲-۱۰- انرژی ویژه ۲۳
۱-۲-۱۱- خرج ویژه ۲۵
۱-۲-۱۲- خرج ته چال ۲۷
۱-۲-۱۳- خرج میان چال ۲۸
فصل دوم : بهینه سازی چالهای انفجاری ۲۹
۱-۲- انواع مواد منفجر ه ۳۰
۲-۲- مواد منفجره معمول در معادن ۳۱
۲-۳- مواد منفجره ژله ای ۳۲
۲-۴- تئوریهای انفجار ۳۵
۲-۴-۱- تئوری long forse 35
2-4-2- تئوری ASH 36
2-4-3- تئوری nitronobel 39
2-4-4- تئوری اندرسون ۴۰
۲-۴-۵- تئوری پیرس ۴۱
۲-۴-۶- تئوری کوینا ۴۲
۲-۴-۷- تئوری اولافسون ۴۳
فصل سوم : بهینه سازی آتشبازی در معدن سنگ آهن چغارت ۴۸
۳-۱- بررسی وضعیت خاص معدن سنگ آهن چغارت ۴۹
۳-۲- آبشناسی معدن چغارت ۵۰
۳-۳- بررسی پارامترهای انفجار معدن چغارت ۵۱
۳-۴- بهینه سازی سیستم حفاری آتشباری ۵۷
فصل چهارم : بهینه سازی آتشباری در معدن سنگ آهن گل گهر ۶۴
۴-۱- بررسی وضعیت معدن سنگ آهن گل گهر ۶۵
۴-۱-۱- مشخصات معدن گل گهر ۶۵
۴-۱-۲- مراحل کار معدن گل گهر ۶۶
۴-۲- بررسی سیستم انفجار و بهینه سازی آن در معدن ۶۷
۴-۳- طراحی نقشه انفجار گل گهر با روشهای تئوریک ۷۱
۴-۴- بررسی هزینه های انفجار در معدن گل گهر ۷۲
۴-۵- نتایج حاصل از تحقیقات ۷۲

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج