گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
فهرست عناوین:۱- زیر فضاهای کلینیک دندانپزشکی ۲- دیافراگم روابط فضاهای کلینیک دندانپزشکی۳- توضیح زیر فضاهای مربوط ۴- جدول فضاهای مربوط۵- مقررات بهداشت محیط مطب های دندانپزشکی ۶- بهداشت محیط دندانپزشکی ۷- روشهای استریل کردن وسایل و تجهیزات ۸- نمایش انواع شیرهای مورد استفاده در کلینیک دندانپزشکی ۹- نمایش و دتییل مربوط به اتاق رادیولوژی۱۰- نمایش مصالح مناسب برای کف کلینیک۱۱- نور۱۲- رنگ ۱۳- سیر کولاسیون .توضیح زیر فضاها: ورودی: کلینیک دندانپزشکی باید دارای ورودی مناسب بوده تا رفت و آمد برای کلیه بیماران سهل العبور باشد . استفاده از رمپ برای معلولین و ایجاد اختلاف مصالح برای نابینایان بسیار مهم می باشد . ایجاد این فضا حدودا ۶ متر است . پذیرش : پذیرش دارای ابعادی حدودا ۳۰ متر مربع است و جهت پذیرش بیمار و تشکیل پرونده می باشد 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج