گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
هدف پژوهش: بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي در حل مسئله جهت ارتقاء و توانايي حل مسئله در عرصه زندگي. با توجه به اينكه هدف پژوهشگر بررسي تاثير يك متغير مستقل (آموزش راهبردهاي فراشناختي) بر روي يك متغير وابسته (عملكرد حل مسئله) مي‌باشد. در نتيجه اعمال كنترل متغيرهاي ناخواسته با نمونه گيري تصادفي آزمودني ها. اين پژوهش در زمره پژوهش هاي آزمايشي يا تجربي حقيقي قرار مي گيرد.مهارتهاي فراشناختي نقش مهمي در انواع فعاليتهاي شناختي ايفا مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه تبادل كلامي اطلاعات، درك مطلب،‌درك كلامي، نوشتن، حل مسئله، شناخت اجتماعي، متاثر از مهارتهاي فراشناختي باشد. به همين دليل روانشناسان شناختي به ويژه كساني كه در چهارچوب پردازش اطلاعات كار مي‌كنند عقيده دارند كه فرايندهاي شناختي بر عمليات اجرايي، طراحي عملكرد، بازبيني  و تنظيم رفتارها جهت (حل مسئله) دلالت مي‌كند.پس فرآيندهاي فراشناختي با مهارت هاي حل مسئله رابطه بالايي دارند (براون ۱۹۸۳، به نقل از جان وكله چان ۱۹۹۰ ترجمه ماهر ۱۳۷۲). از طرف ديگر با بررسي كليه تحقيق هاي انجام شده در مورد حل مسئله مشاهده مي‌كنيم كه نقش مثبت مهارت هاي فراشناختي در جريان حل مسئله اشاره شده است. 
با توجه به اينكه هدف پژوهشگر بررسي تاثير يك متغير مستقل (آموزش راهبردهاي فراشناختي) بر روي يك متغير وابسته (عملكرد حل مسئله) مي‌باشد. در نتيجه اعمال كنترل متغيرهاي ناخواسته با نمونه گيري تصادفي آزمودني ها: اين پژوهش در زمره پژوهش هاي آزمايشي يا تجربي حقيقي قرار مي گيرد.  ابزار اندازه‌گيري: الف- پرسشنامه سبك اسناد كودكان  ب- مسئله آونگ ج- پرسشنامه فراشناختي  طرح پژوهش: طرح پژوهش طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل از طرح آزمايشي.هر نوع تفكري كه در پي دستيابي به هدف باشد، تفكر حل مسئله تلقي مي‌شود. پس حل مسئله مهارتي است كه مه افراد به آن نيازمند هستند، زيرا هر فردي در زندگي همواره با مسئله اي مواجه است (جانسون، لايرو ۱۹۹۸ به نقل از سيف ۱۳۶۸).حل مسئله به عنوان بالاترين سطح فعاليت ذهني را نبايد با مسائل معمولي كه معلمان در مدارس به عنوان تمرين يادگيري مطالب آموزش داده شده به دانش‌آموزان مي‌دهد، اشتباهي كرد. حل مسئله نوعي از تفكر است كه در زنجيره نهايي به پردازش اطلاعات روي مي دهند و تا حد قابل توجه اي بر فرآيندهاي اوليه نظير احساس ادراك و حافظه متكي است. حل مسئله و آفرينندگي در بالاترين سطح شناختي انسان قرار دارند و ارزشمندترين  هاي پرورشي و هدف هاي آموزشي به حساب مي آيند. در واقع هدف عمده تمام نهادهاي پرورشي و همه فعاليت هاي آموزشي ايجاد اين توانايي هايي است كه مي‌توان افراد را براي مقابله با شرايط متغير زندگي و موقعيت هاي جديدي كه مرتباً با آنها رو به رو مي‌شوند آماده كرد (سيف ۱۳۶۸) با توجه به اهميت فرآيند حل مسئله در پهنه زندگي، اعم از موقعيت هاي آموزشي، اجتماعي، فردي و از طرفي نتايج تحقيقات مبتني بر تاثير فرآيندهاي شناختي و فراشناختي در حيطه هاي متفاوت طرف ديگر، بررسي تاثيرات احتمالي آموزش هاي فراشناختي در بهبود عملكرد فراشناخت ضروري به نظر مي‌رسد. به ويژه از اين جهت كه اصولاً در كشور ما تحقيق چنداني در اين زمينه صورت نگرفته، مي‌توان ادعا كرد كه پژوهش حاضر از اين جهت كم نظير مي‌باشد و از دو جنبه نظري و كاربردي داراي اهميت بسياري است. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج