گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله با موضوع بتن پيش تنيده ، كاربرد و اجراي آن که شامل ۱۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا 

 مقدمه

پيش تنيدگي عبارت از ايجاد تنش داخلي در يك جسم است تا تنشي را كه به علت تأثير نيروهاي خارجي به وجود مي آيد به مقدار مورد نياز خنثي كند يا به عبارت ديگر پيش تنيدگي به معناي ايجاد تنش هاي دائمي مخالف با تنش هايي مي باشد كه در اثر بارهاي خدمت در سازه ايجاد خواهند شد.  عمده ترين كاربرد پيش تنيدگي در بتن پيش تنيده است .

بتن ، كه يكي از ارزانترين و عملي ترين مصالح ساختماني است ، مقاومت خوبي در برابر فشار دارد و تاب كششي كمي از خود نشان مي دهد . بنابراين در ناحيه اي از بتن ، كه بعد از بارگذاري  تحت  كشش  قرار  مي گيرد  ،  قبلاً  ايجاد  فشار  مي كنند . اين عمل ، به اصطلاح« پيش تنيدن بتن » ناميده ميشود .

 بر اساس «  آيين نامة ACI 318 – ۹۵   »  بتن  پيش تنيده  عبارت  است  از  بتن  سازه اي ( ساختماني ) كه جهت كاهش تنش هاي كششي بالقوه حاصل از بارها ، در آن تنش هاي داخلي ايجاد شده است .هدف اصلي از پيش تنيده كردن يك عضو بتني محدود كردن تنشهاي كششي و تركهاي ناشي از لنگر خمشي تحت تأثير بارهاي وارده در آن عضو مي باشد …… 

تاريخچه 

مقايسة بتن پيش تنيده با بتن آرمه 

مزايا و معايب بتن پيش تنيده

مزايا :

معايب : 

مصالح در بتن پيش تنيده

الف) بتن :

ب) فولاد :      

مفتول ها :

كابل ها :

ميلگردهاي آلياژدار : 

خوردگي فولاد پيش تنيده 

روشهاي پيش تنيدگي 

مراحل اجرايي تيرهاي پيش كشيده و پس كشيده

تيرهاي پيش كشيده

تيرهاي پس كشيده 

طرق اجراي سازه هاي بتن پيش تنيده

الف) بتن ريزي در محل :

ب) تيرهاي پيش ساخته : 

ج) اجراي ساختمان به روش طره اي : 

موارد استفاده از بتن پيش تنيده

۱ـ پل سازي :

۲ـ مخازن مايعات :

۳ـ لوله هاي آبياري :

۴ـ ساختمانهاي در يايي :

۵ـ فرودگاه ها : 

  استفاده در يك پروژة خاص ( برج ميلاد )

ـ پس كشيدگي در پي برج مخابراتي تهران 

جدول ۱ ـ مشخصات مفتول ها طبق استاندارد  ASTM-A421 

جدول ۲ ـ مشخصات كابل ۷ مفتولي طبق استاندارد  ASTM-A416 

جدول ۳ـ مشخصات ميلگردهاي آلياژ دار طبق استاندارد  ASTM-A722 

مراجع : 

 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج