گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
دانلود مقاله با موضوع بررسي انجام عمليات آبخيزداري دركاهش اثرات خشكسالي که شامل ۱۴ صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : Word
(مطالعات موردي حوزه آبخيزفوجرد-قم)
* دارای چکیده به زبان انگلیسی

چكيده:خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که سالانه میلیون ها  دلار خسارت به جوامع کشاورزی در سراسر دنیا وارد می کند. در دهه های اخیر در بین حوادث طبیعی که جمعیت های انسانی را تحت تاثیر قرار داده اند تعداد فراوانی پدیده خشکسالی از نظر درجه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش، تلفات جانی، خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه، بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است. از مهمترين آثار و پيامدهاي آن كمبود آب براي مصارف مختلف از جمله كشاورزي است. احداث قنوات و بهره برداري از آنها يكي از روشهاي باستاني تأمين آب خصوصاٌ درمواقع خشكسالي در ایران مي باشد. در این روش بدون صرف انرژي و تنها از طریق نیروی ثقل، از دیر باز تاکنون بخشی از آب مورد نياز مصارف كشاورزي، شرب و خانگی تأمين شده و می شود. استفاده از این روش تأمین آب پس از گسترش امکانات حفر چاههاي نيمه عميق و عميق کاهش یافته و در برخی نقاط کشور نیز احداث قنات جديد متوقف شده است. برداشت  بي رويه از آبهاي زيرزميني از طریق بهره برداری بیرویه از چاهها همراه با افزایش تعداد چاه ها و عدم تغذیه طبیعی به دلایل مختلف به خصوص تغییر کار بری اراضی، نحوه ی بهره برداری از اراضی وآب و هوا منجر به كاهش آبدهي و يا خشك شدن قنوات شده است بر این اساس منظور از این تحقيق بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات عمليات آبخيزداري به روش تغذيه مصنوعي در افزايش آبدهي قنوات از طریق بهره برداری از سیلاب ها و مدیریت سیل می باشد.حوزه آبخيز مورد مطالعه حوضه فوجرد با مساحت  2/26741  هكتارکه اين حوضه در۷۰ كيلومتري شهر قم- استان قم، و در محدوده جغرافيائي  ¢ ¢۲۸، ¢۰۳،°۵۰      تا ¢¢۲۴، ¢۲۴،°۵۰ طول شرقي و ¢¢۰۹، ¢۳۱،°۳۴ تا ¢¢۳۳، ¢۳۹،°۳۴ عرض شمالي واقع گرديده است.

در این تحقیق داده های کمی و کیفی آب قنوات در پهنه های اجرای اقدامات و عملیات تغذیه مصنوعی آبخانه ها       (آبخوان ها) و با استفاده از تجزیه تحلیل های روند تغییرات رفتار هیدرولوژیکی (به صورت کمی و کیفی) در قنوات منتخب حوضه مورد بررسی قرار گرفته و نتيجه  تغييرات آبدهي قنوات منتخب (گمبله و نوح آباد) در قبل و بعد از اجراي برنامه هاي تغذيه مصنوعي شامل احداث حوضچه تغذيه و پخش سيلاب به ترتيب در حوزه آبگير آن ها طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸ نشانگر اين است كه مقادير دبي قنوات به ترتيب از ۶/۵ و ۸/۵ ليتر در ثانيه  در سال۱۳۷۳ ( قبل از عمليات تغذيه مصنوعي) به ۵/۱۲ و ۳/۸  ليتر در ثانيه در سال ۱۳۸۸ افزايش يافته است و نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل تأثير تغذيه مصنوعي در خصوصيات كيفي آب این قنوات مبتني بر روش همبستگي نشان دهنده اين است كه كيفيت آب دو قنات  مورد بررسي در اثر اجراي عمليات آبخيزداري بهبود يافته اند كه اين بهبود نقش موثري در كاهش اثرات خشكسالي در منطقه داشته است.

كلمات كليدي:  خشكسالي، آبخيزداري،  قنوات

The role of watershed management operations on Reducing of drought effects

Abstract

Drought is one of the natural disasters which annually cause to millions of dollars damage to agricultural communities around the world. In recent decades among the natural disasters which have affected human populations, the frequency of drought in terms of drought intensity, duration, total affected area, life and economic losses and social impacts on community, has been more than other natural disasters. The most important effect and consequences of drought is water shortages for various purposes like agriculture. Qanats (aqueducts) construction and use of them is an ancient method for supplying water in Iran. In this way, without spending energy and only through the force of gravity, a part of required water of agriculture, drinking water and residential area is supplying since long time ago. Using this method of water supply after development of equipments for drilling of semi-deep and deep wells is reduced, and in some parts of the country construction of new Qanats has stopped. Uncontrolled withdrawal of groundwater by excessive exploitation of wells with increasing of wells number and lack of natural recharge, for various reasons like changing of land use and climate changes, cause to decreasing of Qanats water yield or even dried them. So, the purpose of this study is analyzing the effects of watershed management operations like artificial recharge to increase the discharge of Qanats by use and management of floods. The study area is Fojerd watershed with 26741.2 ha and 70 km distance from Qom city, and is located from 50 ۰۳ ۲۸ to 50 ۲۴ ۲۴  eastern longitude and 34 ۳۱ ۰۹ to 34 ۳۹ ۳۳ northern latitude.

In this study, the quantity of quality data of Qanats water, where artificial recharge of aquifers has done, by using trend analysis of hydrological behavior changes (quantitative and qualitative), investigated in selected Qanats, the results of changes in water yield of Gambleh and Noah Abad Qanats, before and after of artificial recharge, including construction of recharge pools and flood spreading, during 1373 to 1388 show that discharge of Qanats from 5.6 and 5.8 liters per second in 1373 (before artificial recharge), increased to 12.5 and 8.3 liters per second in 1388 respectively and results of analysis of artificial recharge effect on water quality of these Qanats based on correlation method, indicates that the quality of Qanats water because of watershed management operations have improved that this improvement had an effective role in reducing of drought effects in study area.

Key words: Drought, watershed management, Qanat (aqueduct)


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج