گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله با موضوع رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری اطلاعات در فرايند ياددهی يادگيری مدارس که شامل ۲۶ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PDF متن باز

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقشی اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند، یکی از حوزه هايی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده حوزه آموزش است. در اين پژوهش، کاربردهای فناوری اطلاعات در فرايند

ياددهی  يادگيری، در يکی از حوزه های بزرگ آموزشی يعنی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعۀ تجارب کشورهای گوناگون در زمينۀ کاربردهای گوناگون فناوری اطلاعات در فرايند ياددهی  يادگيری، اين کاربردها در قالب ۲۳ روش متفاوت استخراج شدند. سپس با بهره گيری از کسب نظر خبرگان فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و بر اساس ده شاخص متفاوت برای سه مقطع تحصيلی عمومی، متوسطه نظری و هنرستان اين روش ها ارزيابی  شدند. در پايان با بهره گيری از تکنيک تصميم گيری گروهی (تاپسيس) ، داده های به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بهترين روشهای نوآورانه برای مقاطع مختلف تحصيلی ارائه و تشريح شدند.

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، ياددهی، يادگيری، نوآوری آموزشی، تصميم گيری گروهی، تکنيک تاپسيس. 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج