گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بتن حجيم که شامل ۳۹ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل Word

فهرست محتوا

 1. “بتون حجيم چيست ؟”
 2. مقدمه
 3. بر طبق “ ACI207 “ بتن حجيم به هر مقدار زيادي از بتون كه به اندازه كافي بتوان از آن براي نيازهاي مربوط به توليد حرارت و ميزان تغييرات آن براي به حداقل رساندن عمل ترك خوردن استفاده نمود ، گفته ميشود . هيدراتاسيون توليد گرما بع آرامي در بتون ، منتشر ميشود ، بخش نازكي از آن بلندتر است و داخل آن را خنك ميكند . اين ميتواند در نتيجه حرارت بالاي اختلاف سطح بين سطح بتون و داخل آن باشد ، موضوع بعدي پرداختن به فشارهاي حرارتي بالاست كه در نتيجه ترك خوردن بتون و عدم استحكام ساختار ، حاصل ميشود …… 
 4. “ كاهش فشار حرارتي ” 
 5. سه شيوه قابل قبول كلي براي كاهش فشار حرارتي 
 6. “ جانشيني سطوح مختيف آهنگدازي ” 
 7. خلاصه اجرايي 
 8. مقدمه 
 9. اين بررسي يك مجموعه از بررسيهاي فرآيند در مورد مسائل مربوط به پروژه آبراه مركزي بوستون ميباشد . اعضاي گروه كه اين بررسي را انجام داده اند ، همگي داراي سوابق ساختماني هستند كه درخور بررسي جايگزيني بتون حجيم ميباشند و اين عامل كليدي در ساختار پروژه آبراه مركزي /تونل (CA/T) ميباشد . برسي قبلي فرآيند جايگزيني بتون حجيم در پروژه CA/T در جولاي ۱۹۹۴ صورت پذيرفته بود . در ضمن بررسي هاي خلاصه اوليه ،‌مساله ترك خوردگي در ديواره هاي تونل ، توجه آنها را به خود جلب كرده بود . در نتيجه ، در اين گزارش توجه گروه به اين مساله معطوف شده است . نتيجه كلي اين گزارش بيان ميدارد كه ترك خوردگي ديواره هاي تونل به دليل نسبتهاي متفاوت افت بتوني بين ديواره هاي تازه ساخت و تخته بتوني كف قبلي كه ديواره ها با آن در تماس بودند ايجاد شده است . گزارش توصيه هاي متعددي براي كاهش ترك خوردگي پيشنهاد كرد مانند : كاهش طول ديوار يا ايجاد ترك در جاهاي مخصوصي از ديوار اين گزارش به عنوان يك منبع سودمند در بهبود و يا اجراي قرارداد نيازهاي بعدي قرارداهاي CA/T ، عمل كرد …..
 10. ‌“توضيح در مورد پروژه ”
 11. «توضيح بررسي فرآيند»
 12. «هدف بررسي»
 13. محدودة بررسي 
 14. يافته ها و پيشنهادات 
 15. بخش ويژگيهاي تكميل پروژة CA/T
 16. «بتون پيش از جايگزيني»
 17. “ جايگزيني بتون ” 
 18. « بتون بعد از جايگزيني »
 19. « نتيجه گيري » 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج